Bekendmakingen week 23 (2019)

08-06-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

6/6/2019Verkeersmaatregelen dorpsfeest Idskenhuizen,een kleintje pleinfeest met muziek van 28 juni tot en met 30 juni 2019

6/6/2019Verkeersmaatregelen dorpsfeest Bantega van 26 juni tot en met 30 juni 2019

6/6/2019Verkeersmaatregelen 85-jarig bestaansfeest van VV Delfstrahuizen op 7 juni en 8 juni 2019 op Sportpark de Kampen

6/6/2019Mandaat door burgemeester inzake invordering verbeurde dwangsommen

6/6/2019Mandaat door college inzake invordering verbeurde dwangsommen

5/6/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

4/6/2019Lemmer, Schoolstraat 12: aanvraag vergunning supermarkt ter inzage (OV 20180294/3752181)

4/6/2019Sondel, Delbuursterweg 17: aanvraag vergunning melkstal ter inzage (OV 20180100/3497505)

4/6/2019Haskerhorne, A7 nabij Haulstersingel te Haskerhorne tot A7 nabij Mûzekamp te Boornzwaag: aanvraag vergunning aanleggen ondergrondse 110 kV stroomkabel (OV 20190260/4418567)

4/6/2019Bantega, Middenweg 68: aanvraag vergunning plaatsen tijdelijke woonunit (voor twee jaar) (OV 20190264/4449743)

4/6/2019Joure, Slotermeer 2: aanvraag vergunning bouwen bedrijfspand (OV 20190266/4443673)

4/6/2019Sondel, Delbuursterweg 17: aanvraag vergunning melkstal ter inzage (OV 20180100/3497505)

4/6/2019Lemmer, Heegermeerstraat 4: verleende vergunning dakkapel en gevelwijziging (OV 20190232/4420043)

4/6/2019Lemmer, Schoolstraat 12: aanvraag vergunning supermarkt ter inzage (OV 20180294/3752181)

4/6/2019Wijckel, Jachtlustweg 22: verleende vergunning tussenlid (OV 20190179/4296979)

4/6/2019Joure, Lyts Luchtenveld 12-14: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20190037/4167303)

4/6/2019Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2019

4/6/2019Idskenhhuizen, Bramerstraat: verleende evenementenvergunning dorpsfeest Idskenhuizen (EV 20190036)

4/6/2019Balk, Haskeplein: verleende standplaatsvergunning verkoop groente/fruit/levensmiddelen (SV 20190009)

4/6/2019Lemmer, Willemskade 6: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijf met afvalretourstraat (MB 20190106)

4/6/2019Delfstrahuizen, De Kampen 1: verleende evenementenvergunning 85-jarig bestaansfeest van VV Delfstrahuizen (EV 20190058)

4/6/2019Joure, Röntgenweg 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijfspand met opslagruimten (MB 20190105)

4/6/2019Joure, De Brekken 11: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20190139/4253449)

4/6/2019Lemmer, Polderdijk 12: verleende vergunning uitbouw woning (OV 20190230/4413351)

4/6/2019Rottum, Vogelzangweg 2: verleende vergunning hondenschool (OV 20190182/4355041)

4/6/2019Joure, De Merk 5 001 t/m 0017: gewijzigde vergunning nieuwbouw zorgcomplex (OV 20180496/4012245)

4/6/2019Bantega, Middenweg 68: aanvraag vergunning oprichten vrijstaande woning (vervanging) (OV 20190185/4337153)

4/6/2019Sint Nicolaasga, Eysinga-State 201: aanvraag vergunning plaatsen terrasoverkappingen bij recreatiewoningen (OV 20190258/4441765)

4/6/2019Joure, Bûtsingel 18: aanvraag vergunning vergroten aanbouw en vernieuwen/vergroten kap woning (OV 20190259/4444683)

4/6/2019Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

4/6/2019Handhavinguitvoeringsprogramma 2019

4/6/2019Joure, A7 nabij Parallelwei te Joure en A7 nabij De Dolten te Oudehaske: aanvraag vergunning aanleggen ondergrondse 110 kV stroomkabel (OV 20190261/4448515)

4/6/2019Boornzwaag, A7 nabij de Mûzekamp: aanvraag vergunning aanleggen ondergrondse 110 kV stroomkabel (OV 20190262/4418065)

4/6/2019Joure, Röntgenweg 1: aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20190267/4453289)

4/6/2019Beheerregeling Informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2019

4/6/2019Bantega, Middenweg 105: verleende evenementenvergunning dorpsfeest Bantega (EV 20190077)

2/6/2019Agenda raadsvergadering

2/6/2019Agenda Petear