Bekendmakingen week 21 (2019)

25-05-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

23/5/2019 – Verkeersmaatregelen oldtimerevenement op 15 juni 2019 (VROEM) van 09.00 uur tot 17.00 uur

23/5/2019 – Wijziging subsidieplafond 2019 subsidieregeling Internationale betrekkingen vastgesteld

22/5/2019 – Sint Nicolaasga, Noed 11: verleende vergunning wijzigen bedrijfsvoering (OV 20190018/4142395)

21/5/2019 – Joure: Midstraat, De Merk, Sinnebuorren en Douwe Egberts Plein: verleende evenementenvergunning Vroem op 15 juni 2019 (EV 20190064/1940166083)

21/5/2019 – Rijs, Marderleane 3: aanvraag vergunning bestemmingswijziging (OV 20190115/4275709)

21/5/2019 – Delfstrahuizen, Marwei 28: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190038/4155439)

21/5/2019 – Rijs, Marderleane 3: aanvraag vergunning brandveilig gebruik (OV 20190169/4342361)

21/5/2019 – Bantega, Koepeinse 6: aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190225/4410913)

21/5/2019 – Nijehaske, Jousterweg 30: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190233/1940170190)

21/5/2019 – Lemmer, Heegermeerstraat 4: aanvraag vergunning dakkapel en gevelwijziging (OV 20190232/4420043)

21/5/2019 – Langweer, Tsjillânleane 18: aanvraag vergunning tuinhuisje (OV 20190229/4415757)

21/5/2019 – Rijs, Mientwei 1: verleende vergunning brandveilig gebruik (OV 20180469/3986197)

21/5/2019 – Lemmer, Van Enden 2: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vernieuwen walbeschoeiing (OV 20190085/4220363)

21/5/2019 – Joure, De Wetterkamp 57: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190220/4399193)

21/5/2019 – Boornzwaag, Houtvaartweg 77 0184: verleende vergunning bouw schuur (OV 20190125/4287293)

21/5/2019 – Joure, Vegelinsweg 1: aanvraag vergunning verplaatsen propaantank ter inzage (OV 20180501/4017957)

21/5/2019 – Lemmer, Wim Reinderslaan 26: verleende vergunning aanbouw (OV 20190158/4317931)

21/5/2019 – Lemmer, Langestreek 83: verleende vergunning herstel fundering (OV 20190141/4297883)

21/5/2019 – Lemmer, Doraweg 5: verleende vergunning uitbreiding werktuigenberging (OV 20190186/4354847)

21/5/2019 – Lemmer, Zijlroede 20: geweigerde vergunning bouw carport (OV 20190128/4283409)

21/5/2019 – Harich, Stinsenwei 36 A: verleende vergunning uitbreiding overkapping (OV 20190124/4286611)

21/5/2019 – Rijs, Marderleane 3: verleende vergunning bestemmingswijziging (OV 20190115/4275709)

21/5/2019 – Joure, De Wielen 5: verleende vergunning uitbreiding bedrijfspand (OV 20180474/3981985)

21/5/2019 – Joure, De Brekken 11: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190098)

21/5/2019 – Oosterzee, Herenweg: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190094)

21/5/2019 – Sint Nicolaasga, Westend 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bodemenergiesysteem (MB 20190093)

21/5/2019 – Terherne, De Achte 13: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bodemenergiesysteem (MB 20190092)

21/5/2019 – Oudehaske, Badweg 32: ontvangen melding incidentele festiviteiten op 25 mei en 7 en 28 juni 2019 (IF 20190040)

21/5/2019 – Lemmer, Industrieweg: verleende standplaatsvergunning verkoop ijs e.d. (SV 20190008/1940143661)

21/5/2019 – Lemmer, Tramweg 26: aanvraag vergunning winkelruimte (OV 20190239/4423309)

21/5/2019 – Langweer, Buorren 40: aanvraag vergunning gevelwijziging (OV 20190240/4425193)

21/5/2019 – Haskerhorne, Lange Ekers: aanvraag vergunning zonnepark (OV 20190236/4424967)

21/5/2019 – Joure, De Ulekamp 52: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190234/4421833)

21/5/2019 – Lemmer, Polderdijk 12: aanvraag vergunning uitbouw woning (OV 20190230/4413351)

21/5/2019 – Bantega, Bandsloot 1 E: aanvraag vergunning walbeschoeiing (OV 20190228/4414203)

19/5/2019 – Gewijzigde openingstijden

19/5/2019 – Subsidieregeling Internationale betrekkingen

19/5/2019 – Agenda Petear

19/5/2019 – Agenda raadsvergadering