Bekendmakingen week 20 (2020)

16-05-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

15/05/2020Opheffing van het adres in Nederland van: S. van der Meulen

14/05/2020Opheffing van het adres in Nederland van: F.A. Venema

13/05/2020Mandaat door burgemeester

13/05/2020Nabij Houtdyk 1 te Harich (kadastrale Aanduiding: BAL00/L/555): aanvraag vergunning realiseren van een milieuterrein (OV 20200231/5138577)

13/05/2020Lange Ekers 15 te Oudehaske: aanvraag vergunning realiseren van een wagenberging (OV 20200235/5146443)

13/05/2020Nieuwe straatnaam te Oosterzee

13/05/2020Dubbelstraat 136 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20200233/5143043)

13/05/2020Johannes Nagelhoutlaan 39 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het uitbreiden van de woning (OV 20200117/5013325)

13/05/2020nabij Vegelinsweg 33 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning het vervangen van een gemaal (OV 20200243/5140549)

13/05/2020Langestreek 83 te Lemmer: verleende vergunning voor het bouwen van een garage met overkapping en een houtstek (OV 20200161/1940208181)

13/05/2020Streek 206 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning het inpandig verbouwen van de woning en het vervangen van kozijnen (OV 20200239/5150129)

13/05/2020Wjukslach 14 te Rottum: aanvraag vergunning vervangen van de garagedeur door een pui (OV 20200232/5142955)

13/05/2020Meer van Eysinga 25, 27 en 29 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van drie recreatiewoningen (OV 20200238/5150059 )

13/05/2020Leije 6 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een uitbouw op de bestaande garage (OV 20190569/4811051)

13/05/2020Hoitebuorren 17 te Nijemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een schuur (betreft vervanging) (OV 20200227/5139109)

13/05/2020Sluisweg te Lemmer: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (SV 20200009/1940210251)

13/05/2020It Hoefizer 11 te Balk: aanvraag vergunning het vergroten van de aangebouwde garage en het plaatsen van een kap op de garage (OV 20200241/5152595)

13/05/2020nabij Sleatemar 45 te Balk: aanvraag vergunning het vervangen van een gemaal (OV 20200242/5140069)

13/05/2020Hasker Utgongen 1 te Oudehaske: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200014/1940208245)

13/05/2020Wietske Tademalaan 1 t/m 29 en 29a te Joure: verleende vergunning voor het realiseren van zestien woningen, (OV 20200100/1940204116)

12/05/2020Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020.

11/05/2020Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 9 mei 2020

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.