Bekendmakingen week 20 (2019)

18-05-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

15/5/2019Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief ontwerp welstandontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

15/5/2019Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

15/5/2019Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief ontwerp welstandontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

15/5/2019Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

14/5/2019Rottum, Vogelzangweg 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten hondenschool (MB 20190086)

14/5/2019Lemmer, Kadijk 16: verleende vergunning container (OV 20190129/4289059)

14/5/2019Balk, Wilhelminastraat 66: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190150/4311675)

14/5/2019Oudemirdum, Sminkewei 3: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20190194/4364915)

14/5/2019Rottum, Binnendyk 12: verleende uitritvergunning (OV 20190065/4206055)

14/5/2019Joure, t.b.v. Sewei 3: verleende vergunning bewegwijzering (OV 20190111/4219387)

14/5/2019Boornzwaag, Mûzekamp 15 a: aanvraag vergunning verandering inrichting (milieu) ter inzage (OV 20180386/3864063)

14/5/2019Oudega, Ige Galamawei 24: ontvangen melding incidentele festiviteit 26 juni 2019 (IF 20190034)

14/5/2019Wijckel, Munnikeleane 7: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190089/4232859)

14/5/2019Joure, Eeltsjebaes 81: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190218/4401485)

14/5/2019Terherne, parkeerterrein naast Koailân: verleende standplaatsvergunning verkoop van vis (SV 20190006)

14/5/2019Langweer, parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane: verleende standplaatsvergunning verkoop van kaas (SV 20190007)

14/5/2019Lemmer, Uitheijing 4: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, in gebruik nemen opslagloods (MB 20190087)

14/5/2019Sint Nicolaasga, Omloop 1: ontvangen melding incidentele festiviteit 18 en 25 mei, 13 en 20 juli 2019 (IF 20190033)

14/5/2019Balk, Westerein 45: ontvangen melding incidentele festiviteit 18 mei 2019 (IF 20190037)

14/5/2019Terherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit 16 juni 2019 (IF 20190038)

14/5/2019Sondel, Sondelerdyk 2 A: ontvangen melding incidentele festiviteit 27, 28, 29 en 30 juni 2019 (IF 20190039)

14/5/2019Joure, De Wetterkamp 57: aanvraag vergunning plaatsen tuindeuren (OV 20190220/4399193)

14/5/2019Lemmer, Tramweg 16-24: aanvraag vergunning uitbreiden winkelruimte (OV 20190223/4407965)

14/5/2019Lemmer, kruising Melkweg/Grote Beer en Melkweg/Orion: aanvraag vergunning plaatsen twee fiets-voetgangersbruggen (OV 20190224/4408555)

14/5/2019Lemmer, Bjirkestrjitte 25: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning overkapping (OV 20190189/1940166665)

14/5/2019Sloten, Dubbelstraat 193: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190144/4304291)

14/5/2019Lemmer, Stationsweg 4: verleende vergunning uitbreiden supermarkt (OV 20190126/4287655)

14/5/2019Oudemirdum, Jan Schotanuswei 96: verleende geluidsontheffing 1 juni 2019 (GO 20190006)

12/5/2019Vastgesteld:Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016

12/5/2019Agenda raadsvergadering

12/5/2019Agenda raadsvergadering

12/5/2019Vastgesteld:Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016