Bekendmakingen week 2 (2020)

11-01-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

10/01/2020verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

10/01/2020Gladheidsbestrijdingsplan

09/01/2020Besluit van het dagelijks bestuur vande Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent het sociaal statuut (Sociaal Statuut FUMO 2018 – 2022)

08/01/2020Legemeersterweg 1 te Legemeer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer verplaatsen dieselolietank en wijzigen veebezetting (MB 20190213)

08/01/2020Opheffing van het adres in Nederland van: D. Lungu

08/01/2020Opheffing van het adres in Nederland van: G. Lungu

08/01/2020Opheffing van het adres in Nederland van: N. Pătraşcu

08/01/2020Grutto 1 te Lemmer: aanvraag vergunning berging met overkapping (betreft vervanging) (OV 20200001/4859025)

08/01/2020Komelkersstrjitte 8 te Terherne: aanvraag vergunning uitbreiden van de berging (OV 20190617/4859971)

08/01/2020Emmakade 7 te Lemmer: aanvraag vergunning verbeteren vloer/fundering (OV 20190618)

08/01/2020woonkernen Bakhuizen, Balk, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Harich, Nijemirdum, Oosterzee-Buren, Oosterzee-Gietersebrug, Sondel, Sloten, Tjerkgaast en Wijckel : verleende geluidsontheffing seismisch onderzoek (GO 20190013)

08/01/2020Opheffing van het adres in Nederland van: I. Istodorescu

08/01/2020Opheffing van het adres in Nederland van: V.D. Gavrilescu

08/01/2020Bakwei 3 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden hoofdgebouw (OV 20190526/4755241)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.