Bekendmakingen week 19 (2020)

09-05-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

07/05/2020Vastgesteld bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren.

07/05/2020Gemeentelijke Coördinatieregeling/ Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

07/05/2020Vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren.

07/05/2020Bestemmingsplan Oudemirdum – Hoitebuorren 2 en 11

07/05/2020Nieuwburen 36-38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de voormalige gereformeerde kerk, pastorie, consistorie en verenigingsgebouw en het bouwen van 17 appartementen, een gemeenschapsruimte, een bijeenkomstfunctie, consultatiebureau en kantoor in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage (OV 20190431/4666685): RECTIFICATIE

07/05/2020Bestemmingsplan Oudemirdum – Hoitebuorren 2 en 11

07/05/2020Opheffing van het adres in Nederland van: W.J. Dol

07/05/2020Nieuwburen 36-38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de voormalige gereformeerde kerk, pastorie, consistorie en verenigingsgebouw en het bouwen van 17 appartementen, een gemeenschapsruimte, een bijeenkomstfunctie, consultatiebureau en kantoor in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage (OV 20190431/4666685): RECTIFICATIE

07/05/2020Bekendmaking intrekking monumentenstatus Polle 9A en Polle 11 te Lemmer

07/05/2020Gemeentelijke Coördinatieregeling/ Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

07/05/2020Vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren.

07/05/2020Vastgesteld bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren.

06/05/2020Vegelinsweg 34 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke propaantank ten behoeve van de ballonvaart ter inzage (OV 20180488/4000459)

06/05/2020Jachtlustweg 24 te Wijckel: verleende vergunning restaureren van het schilderwerk van de monumentale woning (OV 20200182/1940208988)

06/05/2020Loswal te Sloten: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen (SV 20200007/1940209131)

06/05/2020Graverij 5 te Akmarijp: aanvraag vergunning renoveren van de ligboxenstal (OV 20200208/5109019)

06/05/2020Houtrib 47 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping aan de achtergevel (OV 20200222/5133407)

06/05/2020Heide 14 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200224/4991823)

06/05/2020Jousterweg 195 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een aanbouw met verdieping (OV 20190092/4243881)

06/05/2020Tramwei 4 te Broek: aanvraag vergunning recreatief verhuren van het gastenverblijf (OV 20200207/5120845)

06/05/2020Schoterweg 26 te Rotstergaast: aanvraag vergunning uitbreiden van nevenactiviteiten in afwijking van het bestemmingsplan (OV 20200212/5126137)

06/05/2020Jetze Veldstraweg 7 te Ouwsterhaule: verleende vergunning plaatsen van een kap op het tussenlid tussen de woning en de garage (OV 20200181/1940208986)

06/05/2020De Ljip 3 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de gevelbekleding (OV 20200192/1940209401)

06/05/2020Gaestdyk 61 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning renoveren van het dak (OV 20200206/5120487)

06/05/2020Nabij De Akkers 47 te Oosterzee: aanvraag vergunning aanleggen van een brug (OV 20200211)

06/05/2020Ige Galamawei 22 te Oudega: aanvraag vergunning vervangen van de aanbouw aan de zijgevel van de woning (OV 20200223/5134679)

06/05/2020Poeldyk 7 te Elahuizen: aanvraag vergunning bouwen van een aangebouwde garage aan de woning (OV 20200225/5137233)

06/05/2020Marderleane 3 te Rijs: verleende drank- en horecavergunning (DH 20190036/1940193034)

06/05/2020Menning 29 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200091/1940203103)

06/05/2020Liemerige Wei 4 A te Oudemirdum: verleende vergunning realiseren van een deel van een speeltuin en natuureducatieve voorzieningen (OV 20200035/1940199240)

06/05/2020Schans 51 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de ballastkist van de brug over de Riensluis (OV 20200179/1940208982)

06/05/2020Slijkhout 14 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200163/1940208183)

06/05/2020Marwei 60 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning oprichten van een woning (OV 20200033/4902815)

06/05/2020Van Claerbergenstrjitte 7 te Haskerhorne: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200152/5062759)

06/05/2020Eiland Tsjûkepolle in Het Tsjûkemar: aanvraag vergunning uitbreiden van het aantal ligplaatsen en het realiseren van een strand (OV 20200219/4918943)

06/05/2020Meerweg 3 te Rohel: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200221/5131907)

06/05/2020Meerkoet 8 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning met een aanbouw, begane grond en verdieping (OV 20190272/4459313)

06/05/2020Jasker 5 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en het plaatsen van een berging met overkapping (OV 20200217/5128775)

06/05/2020De Wieken 1 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand met kantoorruimte (OV 20200220/5131839)

06/05/2020Straatweg 35 te Follega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een schuur (OV 20190528/4767505)

06/05/2020Utbuorren 47 te Terherne: aanvraag vergunning vergroten van de boerderij (OV 20200102/4993513)

06/05/2020G.G. van der Walplein te Sloten: aanvraag vergunning herinrichten van het G.G. van der Walplein te Sloten (OV 20200214)

06/05/2020Vegelinsweg 34 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke propaantank ten behoeve van de ballonvaart ter inzage (OV 20180488/4000459)

06/05/2020Delbuursterweg 7 te Sondel: intrekking verleende vergunning wijzigen van de inrichting (betreft verplaatsing warmtewisselaar) (OV 20150018/1617717)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.