Bekendmakingen week 18 (2019)

04-05-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

2/5/2019Verkeersmaatregelen kunstmarkt op 8 juni 2019

2/5/2019Verkeersmaatregelen dorpsfeest Wijckel van 13 juni tot en met 16 juni 2019 Menno van Coehoornbos

1/5/2019Intrekking Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren

30/4/2019Vaststelling wijzigingsplan Oosterzee – Holsteinpad 5

30/4/2019Lemmer, Polle 14-15: geweigerde vergunning verbouwing tot supermarkt (OV 20150480/2111413)

30/4/2019Oosterzee, Westeind 3 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180485/3997671)

30/4/2019Vaststelling wijzigingsplan Schoterweg 17 in Rotstergaast

30/4/2019Sint Nicolaasga, De Bast 86 A: aanvraag vergunning nieuwbouw woning ter inzage (OV 20180290/3746749)

30/4/2019Joure, E A Borgerstraat 27-29: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen kantoor (OV 20190027/4147119)

30/4/2019Oudehaske, De Vervening 1 a: aanvraag vergunning plaatsen unit ter inzage (OV 20190134/4292069)

30/4/2019Sint Nicolaasga, De Bast 86 A: aanvraag vergunning nieuwbouw woning ter inzage (OV 20180290/3746749)

30/4/2019Vaststelling wijzigingsplan Schoterweg 17 in Rotstergaast

30/4/2019Vaststelling wijzigingsplan Oosterzee – Holsteinpad 5

30/4/2019Oosterzee, Westeind 3 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180485/3997671)

30/4/2019Sint Nicolaasga, Boskrânne 59: verleende vergunning brandveilig gebruik (OV 20180539/4063187)

30/4/2019Lemmer, Polle 14-15: geweigerde vergunning verbouwing tot supermarkt (OV 20150480/2111413)

30/4/2019Nijemirdum, Master Bodestrjitte 10: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20190154/4312883)

30/4/2019Goingarijp, It Set 22: verleende vergunning dakkapel (OV 20190173/4345805)

30/4/2019Lemmer, Taanderij 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten garagebedrijf (MB 20190079)

30/4/2019Kolderwolde, Ritlânswei 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, plaatsen sleufsilo (MB 20190083)

30/4/2019Lemmer, Fokelinus van der Walstraat 21: verleende vergunning nokverhoging (OV 20190084/4225051)

30/4/2019Joure, Röntgenweg 8: aanvraag vergunning oprichten bedrijfspand (OV 20180550/4078051)

30/4/2019Sint Nicolaasga, Finkeburen 17: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20190192/4346173)

30/4/2019Balk, Gaaikemastraat 55: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190193/4363187)

30/4/2019Oudemirdum, Sminkewei 3: aanvraag vergunning uitbreiden woning en gedeeltelijk slopen berging (OV 20190194/4364915)

30/4/2019Joure, Groenhof 3: aanvraag vergunning inpandig verbouwen en wijzigen hoofddraagconstructie woning (OV 20190195/4369823)

30/4/2019Tjerkgaast, Strjitwei 10: aanvraag vergunning kappen 32 populieren (OV 20190196/4373147)

30/4/2019Terherne, Bongel 25: aanvraag vergunning oprichten vrijstaande woning (betreft vervanging) (OV 20190197/4373769)

30/4/2019Kolderwolde, Ritlânswei 1: aanvraag vergunning plaatsen sleufsilo (betreft legalisatie) (OV 20190198/4363703)

29/4/2019Reglement van orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren

29/4/2019Beleidsregels leerlingenvervoer De Fryske Marren

28/4/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats