Bekendmakingen week 17 (2021)

01-05-2021 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Sluisdijk 25 te Joure: verleende vergunning revitalisatie van de school (OV 20200802/)

29-04-2021 – Langedyk 2 te Akmarijp: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210319)

29-04-2021 – De Hege Bouwen 37 te Nijemirdum: aanvraag vergunning vergroten van de berging tot berging met altelierruimte (OV 20200728)

29-04-2021 – Wredehof 3 te Rohel: aanvraag vergunning bouwen van een schuurtje (OV 20210328)

29-04-2021 – De Wurdze 53 te Balk: aanvraag vergunning verbouwen en opwaarderen van de woning (OV 20210308)

29-04-2021 – Gietersevaart 2 te Oosterzee: aanvraag vergunning verbouwen met fundatieherstel (OV 20210117)

29-04-2021 – Schoteruiterdijken 3 te Bantega: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20210312)

29-04-2021 – Plattedijk 63 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een inkoopstation (OV 20210321)

29-04-2021 – Jelle Meineszleane 49 te Balk: aanvraag vergunning aanbrengen van een buitenberging t.b.v. opslag (OV 20210325)

29-04-2021 – Rectificatie Bekendmaking “ontwerp-beleidskader Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren”

29-04-2021 – Strandloper 31 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een dakkapel (OV 20210012)

29-04-2021 – Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het onderstation ter inzage (OV 20200751/ 5660377)

29-04-2021 – Mientwei 16 te Rijs: verleende vergunning bouwen van een carport (OV 20210293/)

29-04-2021 – Poeldyk 6 A te Elahuizen: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210160/)

29-04-2021 – Schans 14 te Lemmer: verleende vergunning verwijderen van bestaande (winkel) puien en realiseren van nieuwe gevel (OV 20210196/)

29-04-2021 – Marwei 124 A te Delfstrahuizen: verleende vergunning bouwen van een mestsilo van 2000m3 voor de opslag van drijfmest. (OV 20210206/)

29-04-2021 – Nieuwburen 36 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van indeling van ruimtes (OV 20210158)

29-04-2021 – Hoofdweg 6a te Echten: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210174/)

29-04-2021 – Transveer 1 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden en remodeling (OV 20210309)

29-04-2021 – Lynbaen 12 te Wijckel: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20210320)

29-04-2021 – Mardyk 3 te Elahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van 16 bungalowwoningen (OV 20210155)

29-04-2021 – Omkromte 28 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1596): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200754)

29-04-2021 – Bekendmaking “ontwerp-beleidskader Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren”

29-04-2021 – De Burde 9 te Bakhuizen: verleende vergunning verbouwen van het kantoor (OV 20210144/)

29-04-2021 – Bovenkruier te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/0): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20210307)

29-04-2021 – Ritlânswei 3 te Kolderwolde: aanvraag vergunning plaatsen van een bruggetje (OV 20210326)

29-04-2021 – It Súd 38 te Broek (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1587): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200781)

29-04-2021 – Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het onderstation ter inzage (OV 20200751/ 5660377)

29-04-2021 – Balk, Dubbelstraat 11 : aanvraag vergunning voor het bouwen van 23 appartementen (OV 20200790)

29-04-2021 – E A Borgerstraat 23 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van basisschool Westermarskoalle (OV 20210200/)

29-04-2021 – Tegen over Plattedijk 20 Lemmer: verleende vergunning nieuw te plaatsen botenlift en verwijderen 2x bestaande kranen (OV 20210128/)

29-04-2021 – Rectificatie: Verkeersbesluit behorende bij de tijdelijke Coronamaatregelen tot 1 november 2021 voor de uitbreiding van diverse horecaterrassen

29-04-2021 – Marwei 75 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een bijgebouw (berging/carport) (OV 20210313)

29-04-2021 – Jan Schotanuswei 44 te Oudemirdum: aanvraag vergunning renoveren van de schoolwoning (OV 20210322)

29-04-2021 – Poeldyk 6 te Elahuizen: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210127/)

29-04-2021 – Grutte Brekken te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/P/211): aanvraag vergunning vergroten van boezemmeer Grutte Brekken (OV 20210314)

29-04-2021 – Gaestwei 7 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210251/)

29-04-2021 – Verkeersbesluit behorende bij de tijdelijke Coronamaatregelen tot 1 november 2021 voor de uitbreiding van diverse horecaterrassen

26-04-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: R.R.A. Anderson

23-04-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: R. Kuru