Bekendmakingen week 17 (2019)

28-04-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

25/4/2019Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Tramdyk in Lemmer (parkeerterrein ten noorden van CBS De Arke in Lemmer)

25/4/2019Verkeersmaatregelen muziekevenement Plein Plezier op 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) van 15.00 uur tot 23.00 uur

25/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: J.T. Baran

25/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: N.K. Baran

25/4/2019Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Tramdyk in Lemmer (parkeerterrein ten noorden van CBS De Arke in Lemmer)

24/4/2019Verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren

24/4/2019Mandaat door college

23/4/2019Broek, Bloksleat 5: aanvraag vergunning uitbreiding ligboxenstal ter inzage (OV 20180493/3978925)

23/4/2019Terherne, Strikel 16: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190068/4208777)

23/4/2019Nijemirdum, De Hege Bouwen 14: verleende vergunning dakkapel (OV 20190171/4341485)

23/4/2019Hemelum en v/m Lemsterland: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning seismiek (OV 20190095/4245901)

23/4/2019Joure, Westermarwei 84: verleende vergunning luifel (OV 20190131/4289279)

23/4/2019Oudemirdum, Gaestwei 30: verleende vergunning uitbreiding bijgebouw (OV 20190080/4219585)

23/4/2019Sint Nicolaasga, Eysinga-State 201 t/m 250: aanvraag vergunning plaatsen terrasoverkappingen bij recreatiewoningen op het complex Eysinga State II (OV 20190178/4353207)

23/4/2019Wijckel, Jachtlustweg 22: aanvraag vergunning plaatsen tussenlid tussen woning en schuur (OV 20190179/4296979)

23/4/2019Oudemirdum, De Bûterkamp 1: aanvraag vergunning plaatsen mestsilo (OV 20190181/4353961)

23/4/2019Lemmer, Doraweg 5: aanvraag vergunning uitbreiden werktuigenberging (OV 20190186/4354847)

23/4/2019Langweer, Oasingaleane 11: aanvraag vergunning renoveren dak (OV 20190188/4355103)

23/4/2019Wijckel, Meerenstein 3: verleende evenementenvergunning dorpsfeest Wijckel (EV 20190045/1940163293)

23/4/2019Terherne, Terhernsterdyk 30: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bodemenergiesysteem (MB 0190068)

23/4/2019Oudehaske, Siebe de Ruiterweg 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verbouwen boerderij ten behoeve van kinderdagopvang (MB 20190069)

23/4/2019Lemmer, Taanderij 12: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwbouw bedrijfshal (OV 20190063/4204295)

23/4/2019Rottum, Vogelzangweg 2: aanvraag vergunning realiseren tijdelijke hondenschool met parkeervoorziening voor periode van tien jaar (OV 20190182/4355041)

23/4/2019Oudehaske, Siebe de Ruiterweg 1: aanvraag vergunning verbouwen boerderij ten behoeve van een kinderdagopvang (OV 20190183/4355689)

23/4/2019Sloten, Bolwerk Zuidzijde 70: aanvraag vergunning plaatsen overkapping aan woning en schuur (OV 20190184/4354017)

23/4/2019Lemmer, Lemsterpad 50: aanvraag vergunning bouwen loods voor opslag campers en caravans (OV 20190190/4360991)

23/4/2019Lemmer, Doraweg 5: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden werktuigenberging (MB 20190070)

23/4/2019Broek, Bloksleat 5: aanvraag vergunning uitbreiding ligboxenstal ter inzage (OV 20180493/3978925)