Bekendmakingen week 16 (2022)

22-04-2022 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

21-04-2022 – It Súd 11 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220037)

21-04-2022 – Omkromte 16 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1602): verleende vergunning realiseren van een nieuwe woning (OV 20220224/)

21-04-2022 – Raadhuisstraat 72 te Balk: aanvraag vergunning vervangen van het dakschot, dakpannen en goten (OV 20220244)

21-04-2022 – Troelstraweg 3 A te Teroele: aanvraag vergunning vervangen van de woonboot (OV 20220271)

21-04-2022 – Emmakade 2 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220027)

21-04-2022 – Heerenwal 64 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde van de woning (OV 20220265)

21-04-2022 – Stinsenwei 20 te Harich: verleende vergunning aanpassen van de kap van de woning (OV 20220132/)

21-04-2022 – tegenover De Skeakel te Oudega (DFM): verleende evenementenvergunning organiseren van Dorpsfeest Bokkepop van vrijdag 13 mei tot en met zondag 15 mei

21-04-2022 – De Vervening 1 a te Oudehaske: aanvraag vergunning verlengen voor 3 jaar van de vergunning voor tijdelijke huisvesting (OV 20220268)

21-04-2022 – Touslaggerij 2 te Joure: aanvraag vergunning vervangen van de kozijnen voor kunststof kozijnen (OV 20220267)

21-04-2022 – Vastgesteld wijzigingsplan Kadijk 11, Rotsterhaule

21-04-2022 – Langestreek 31 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de kozijnen (OV 20210686/)

21-04-2022 – Aldewei 23 te Oudega: verleende vergunning realiseren van een werktuigenloods (OV 20220155/)

21-04-2022 – Ontwerpbestemmingsplan De Brette Hoanne

21-04-2022 – Binnendyk 31 te Rottum: aanvraag vergunning realiseren van een mantelzorgchalet (OV 20220269)

21-04-2022 – Meerenstein 1 te Wijckel: verleende evenementenvergunning houden van het 75 jarig jubileum van Korfbalclub DTG op 28 mei 2022 (EV 20220016)

21-04-2022 – De Merk e.o. te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van kinderactiviteiten op de Merk e.o, een bloemetjesmarkt en een markt in de Midstraat en op De Merk te Joure (EV 20220043)

21-04-2022 – Broeresloot 4 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de loods (OV 20220222/)

21-04-2022 – Verkeersbesluit

21-04-2022 – Polderboskdyk 37 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220026)

21-04-2022 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning bouwen van een jongveestal met wagenberging (OV 20220280)

21-04-2022 – Appelhôf 1 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220036)

21-04-2022 – Marconiweg 8 A te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4633): verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20210682/)

21-04-2022 – Douwe Egberts Plein 7 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20220005/)

21-04-2022 – Subsidieregeling Scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente De Fryske Marren 2022

21-04-2022 – Gaaikemastraat 62 te Balk: aanvraag vergunning vervangen van de huidige deuren door elektrische deuren (OV 20220272)

21-04-2022 – Groenendalstraat 10 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20220241)

21-04-2022 – Bandsloot 7 te Bantega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220035)

21-04-2022 – Rijksweg 2 te Haskerhorne: aanvraag vergunning (OV 20220275)

21-04-2022 – Voormalig vuilstort nabij Haulstersingel te Ouwsterhaule: realiseren van een zonnepark met instandhoudingstermijn van 30 jaar ter inzage (OV 20190137/OV 20210850)

19-04-2022 – Ontwerp wijzigingsplan Joure – Krim 2, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

19-04-2022 – Verkeersbesluit laadpalen elektrische auto’s Turfland en Schokker te Lemmer

19-04-2022 – Voorbereidingsbesluit bestemmingsplannen Geitenhouderijen, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

19-04-2022 – Verkeersbesluit en mandaatbesluit laadpalen elektrische auto’s

19-04-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 20 april 2022