Bekendmakingen week 16 (2019)

20-04-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

18/4/2019Verkeersmaatregelen ‘Grasbaanraces Joure’ op 18 mei 2019 op de Nutsbaan

18/4/2019Verkeersmaatregelen Koningsdag met vrijmarkt, muziek en optocht voor kinderen op 27 april 2019. RECTIFICATIE

18/4/2019Verkeersmaatregelen kinderactiviteiten, een bloemetjesmarkt, muziek en een markt te Joure tijdens Koningsdag op 27 april 2019. RECTIFICATIE

18/4/2019Verkeersmaatregelen Brinkfest op 27 april 2019 (Koningsdag) RECTIFICATIE

17/4/2019Besluit onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel van de straat Plantsoen te Bakhuizen

17/4/2019Besluit onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel van de straat Plantsoen te Bakhuizen

17/4/2019Stemmen met een volmacht verkiezing Europees Parlement

17/4/2019Stemmen met een kiezerspas verkiezing Europees Parlement

16/4/2019Rottum, Binnendyk 12: verlenging beslistermijn aanvraag uitritvergunning (OV 20190065/4206055)

16/4/2019Oosterzee, Herenweg 2: aanvraag vergunning uitbreiden ligboxenstal ter inzage (OV 20180378/3671285)

16/4/2019Joure, Pastorielaan 30-32: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20190022/4135341)

16/4/2019Gaasterland (Bakhuizen, Balk, Oudemirdum, Sloten): verleende vergunning tijdelijke fotoframes (OV 20190146/1940163200)

16/4/2019Bakhuizen, Beurtskipper 3: verleende vergunning schuur (OV 20190002/4117611)

16/4/2019Joure, Torenstraat 9: verleende vergunning dakkapel (OV 20190121/4281945)

16/4/2019Sondel, Sondelerleane 3: aanvraag vergunning slopen schuur (OV 20190176/4347479)

16/4/2019Lemmer, Langestreek 83: aanvraag vergunning plaatsen garage (OV 20190177/4349087)

16/4/2019Wijckel, Iwert 19: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een bedrijf (MB 20190062)

16/4/2019Lemmer, Zilverplevier 1: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 6 september 2019 (IF 20190027)

16/4/2019Sint Nicolaasga, Stationstraat 16: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 28 april 2019 (IF 20190028)

16/4/2019Sloten, Lytse Jerden 1: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, 20 t/m 22 juni 2019 (DO 20190005)

16/4/2019Balk, centrum: verleende evenementenvergunning Koningsdag (EV 20190031)

16/4/2019Joure, park Herema State, Midstraat en op De Merk: verleende evenementenvergunning Koningsdag Joure (EV 20190022)

16/4/2019Joure, Uilke Boonstralaan 2: verleende evenementenvergunning Grasbaanraces (EV 20190037)

16/4/2019Bakhuizen, Sint Odulphusstraat 69: verleende evenementenvergunning Koningsdag (EV 20190048)

16/4/2019Balk, Haskeplein: verleende evenementenvergunning Plein Plezier (EV 20190055)

16/4/2019Sloten, Baanweg 96: aanvraag vergunning bouwen kapschuur (OV 20190123/4283241)

16/4/2019Nijemirdum, De Hege Bouwen 14: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190171/4341485)

16/4/2019Idskenhuizen, Mastersein 11: aanvraag vergunning verbouwen schuur en saneren dak schuur (OV 20190170/4342713)

16/4/2019Goingarijp, It Set 22: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190173/4345805)

16/4/2019Lemmer, Zijlroede 2: aanvraag vergunning plaatsen greenwall (OV 20190175/4348165)

16/4/2019Sloten, Wijckelerweg 171: intrekking verleende vergunning nieuwbouw kapschuur (OV 20180416/3905547)

16/4/2019Balk, Wikelerdyk 9 A: aanvraag vergunning asielzoekerscentrum (OV 20160053/2186295) en voornemen om te gedogen ter inzage

16/4/2019Balk, Wikelerdyk 9 A: aanvraag vergunning asielzoekerscentrum (OV 20160053/2186295) en voornemen om te gedogen ter inzage

14/4/2019Agenda raadsvergadering

14/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: O.B.A. Wuisman

14/4/2019Agenda Petear