Bekendmakingen week 14 (2020)

04-04-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

03/04/2020AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF

03/04/2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020

02/04/2020Beleidsregels leerlingenvervoer De Fryske Marren

01/04/2020Westend 11 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods, het gebruiken van de opslagloods, de bestaande gebouwen en sleufsilo’s in afwijking van het vigerende bestemmingsplan (OV 20180533/4057143)

01/04/2020Menning 29 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200091/4977939)

01/04/2020Buorren 5 te Terkaple: verleende vergunning veranderen van de boerderij en het realiseren van een schiphuis (OV 20200052/1940200265)

01/04/2020Buorren 7 te Langweer: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200005/1940200496)

01/04/2020De Wurdze 59 A te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200148/5054265)

01/04/2020Plústerdyk 1 te Broek: verleende vergunning plaatsen van een schiphuis met buitenberging (OV 20190565/1940193119)

01/04/2020Opheffing van het adres in Nederland van: Cavé, Jasper

01/04/2020Menno van Coehoornweg 26 te Wijckel: verleende vergunning realiseren van een studio (OV 20200056/1940200482)

01/04/2020Lege Leane 22 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een schuur (OV 20200146/5052815)

01/04/2020Polderboskdyk 21 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een woonwagen (OV 20200147/5053949)

01/04/2020Markant 62 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200138/5035881)

01/04/2020Zwarte Weg 10 te Vegelinsoord: verleende vergunning verlengen van een aanbouw en het plaatsen van een kap op de garage (OV 20200075/1940201581)

01/04/2020Sluisweg 14 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een toegangshek (OV 20200088/1940202644)

01/04/2020Westend 11 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods, het gebruiken van de opslagloods, de bestaande gebouwen en sleufsilo’s in afwijking van het vigerende bestemmingsplan (OV 20180533/4057143)

01/04/2020Linebeamleane 27 te Lemmer: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning met aanbouw (OV 20190571/4814529)

01/04/2020De Merk 11 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel (OV 20200134/5042533)

01/04/2020Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: aanvraag vergunning vergroten van de ligboxenstal (OV 20200142/4985317)

01/04/2020Beleidsregel geluid voor inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure

01/04/2020De Bûterkamp 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning uitbreiden van de terreinverharding (OV 20200139/5042397)

01/04/2020Herenweg 102 te Oosterzee: verleende vergunning renoveren en verduurzamen van de monumentale woning (OV 20200112/1940204960)

01/04/2020Jachtlustweg 16 te Wijckel: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200008/1940203191)

01/04/2020Boarnsweachsterdyk 40 te Boornzwaag: aanvraag vergunning uitbreiden van de voorgevel doormiddel van een portaal (OV 20200144/5035389)

01/04/2020Jasker 5 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een berging met overkapping (OV 20200137/5035439)

01/04/2020Sluisdijk 30 0001 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de handelsreclame (OV 20200136/5037979)

01/04/2020Kerkstraat 5 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200109/1940204845)

01/04/2020Markant 5 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200143/5035813)

01/04/2020‘t Hop 3 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een kozijn (OV 20200145/5052321)

01/04/2020Minnemastate 2 te Harich: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak (OV 20200115/1940205056)

31/03/2020Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Fryslân

31/03/2020Klachtenregeling De Fryske Marren

31/03/2020Straatnaamgeving te Lemmer

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.