Bekendmakingen week 14 (2019)

06-04-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

4/4/2019Verkeersmaatregelen opening van het watersportseizoen op 14 april 2019

4/4/2019Verkeersmaatregelen Skûtsjesylwedstrijden op 13 en 14 april op de Langweerderwielen, een Skûtsjekuier op 13 april, een braderie op 14 april in het centrum en een kermis van 13 tot e14 april 2019 bij de oude haven aan de Stevenshoek te Langweer

4/4/2019Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 10 april 2019

3/4/2019Weigering vaststelling Bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning

3/4/2019Herstelbesluit ex artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht – Weigering vaststelling Bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning

3/4/2019Weigering vaststelling Bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning

3/4/2019Herstelbesluit ex artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht – Weigering vaststelling Bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning

3/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: A. Alshaki

3/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: A. Alsadkah

3/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: K. Alshaki

3/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: S. Alshaki

3/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: B. Alshaki

3/4/2019Opheffing van het adres in Nederland van: M.D. Alshaki

2/4/2019Wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen

2/4/2019Sondel, De Iedyk: aanvraag vergunning landbouwoversteek ter inzage (OV 20180306/3766715)

2/4/2019Harich, Wyldemerkwei 6: aanvraag vergunning wijzigen pand ter inzage (OV 20180252/3689425)

2/4/2019Intrekking Beleidsregels verwervingskosten participatietrajecten

2/4/2019Oudehaske, Lange Ekers 10: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, plaatsen kapschuur (MB 20190044)

2/4/2019Joure, Anewiel 5: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, oprichten werkplaats met kantoor (MB 20190046)

2/4/2019Joure, Midstraat 40: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 6 april 2019 (IF 20190021)

2/4/2019Langweer, Buorren 36: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 19 en 21 april 2019 (IF 20190022)

2/4/2019Lemmer, Emmakade 2: ontvangen melding incidentele festiviteit 20, 26 april en 21 juni 2019 (IF 20190023)

2/4/2019Balk, Meerweg 4: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 21 april 2019 (IF 20190024)

2/4/2019Ruigahuizen, Rûchhústerwei 18: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, trouwerij 20 juli 2019 (DO 20190004)

2/4/2019Lemmer, Flevostraat 16: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, 4, 17 en 29 april, 20 mei, 8 en 17 juni, 15 juli, 18, 23 en 30 september en 5 oktober 2019 (DO 20190003)

2/4/2019Harich, Wyldemerkwei 6: aanvraag vergunning wijzigen pand ter inzage (OV 20180252/3689425)

2/4/2019Sondel, De Iedyk: aanvraag vergunning landbouwoversteek ter inzage (OV 20180306/3766715)

2/4/2019Rottum, Vogelzangweg 2: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190014/4136823)

2/4/2019Balk, De Eker 26: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190138/4295399)

2/4/2019Joure, Waling Dijkstrastraat 18: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190135/4272741)

2/4/2019Sint Nicolaasga, Schoolstraat 19: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190130/4289813)

2/4/2019Oudehaske, Lange Ekers 10: verleende vergunning kapschuur (OV 20190127/4288971)

2/4/2019Boornzwaag, Boarnsweachsterdyk 31: verleende vergunning dakkapel (OV 20190093/4243629)

2/4/2019Sondel, Delbuursterweg 2 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180580/4107577)

2/4/2019Harich, Stinsenwei 21: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20190090/4237215)

2/4/2019Balk, Dubbelstraat 1: verleende vergunning transformatie/revitalisatie (OV 20180133/3540431)

2/4/2019Rotsterhaule, Pôlle 7: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20180082/3481309)

2/4/2019Echtenerbrug/Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning opening watersportseizoen 14 april 2019 (EV 20190028)

2/4/2019Langweer: verleende evenementenvergunning Skûtsjesylwedstrijden, Skûtsjekuier, braderie, kermis (EV 20190034)

2/4/2019Nijemirdum, De Hege Bouwen 10: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20190143/4301327)

2/4/2019Sloten, Dubbelstraat 193: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190144/4304291)

2/4/2019Oudehaske, Badweg 4: aanvraag vergunning herstellen ramen voormalig schoolgebouw (OV 20190145/4307017)

2/4/2019Oudemirdum, De Brink, Sloten, Rûnwei, Bakhuizen, het Plantsoen, het Wytlânspaed en de Rysterdyk : aanvraag vergunning tijdelijk plaatsen fotoframes (OV 20190146)

2/4/2019Lemmer, Langestreek 3: aanvraag vergunning verbouwen appartementen en realiseren parkeerplaatsen (OV 20190147/4308429)

2/4/2019Joure, Scheen 59: aanvraag vergunning slopen en herbouwen aanbouw (OV 20190148/4216665)

2/4/2019Langweer, Buorren 54: aanvraag vergunning plaatsen tuindeuren en vervangen raamkozijn (OV 20190149/4310639)

2/4/2019Balk, Wilhelminastraat 66: aanvraag vergunning vervangen kozijnen en plaatsen erker (OV 20190150/4311675)

2/4/2019Nijemirdum, Master Bodestrjitte 10: aanvraag vergunning oprichten woning en aanleggen uitrit (OV 20190154/4312883)

2/4/2019Vegelinsoord, nabij Welleweg 6: aanvraag vergunning realiseren zonnepark (OV 20190155/4312101)

2/4/2019Wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen

31/3/2019Agenda raadsvergadering

31/3/2019Agenda Petear