Bekendmakingen week 12 (2020)

21-03-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

20/03/2020Verkeersmaatregelen opening watersportseizoen op 19 april 2020 Echtenerbrug

20/03/2020Voorontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom (actualisatie/correctieve herziening) ter inzage

20/03/2020Voorontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom (actualisatie/correctieve herziening) ter inzage

18/03/2020Ontwerpbestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond,Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

18/03/2020Achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne: verleende vergunning realiseren van een zonneveld (OV 20190236/1940170381)

18/03/2020Harichsterdyk 54 te Harich: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20190159/1940164126)

18/03/2020Bouwen 34 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning veranderen van het gebruik van dagbesteding naar wonen (OV 20200122/5018651)

18/03/2020Van Swinderenstraat 43 te Balk: aanvraag vergunning veranderen van de handelsreclame (OV 20200121/5018855)

18/03/2020Wredehof 12 a te Rohel: aanvraag vergunning plaatsen van een berging (OV 20200124/5019457)

18/03/2020De Volharding 3 te Balk: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200079/1940201867)

18/03/2020Ontwerpbestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond,Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

18/03/2020Boekebeamstrjitte 9, 11, 13, 15 en Ipestrjitte te Lemmer 6, 8, 10, 12: verleende vergunning oprichten van acht energie neutrale woningen (OV 20200048/1940199909)

18/03/2020Breedstraat 164 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20190438/1940185228)

18/03/2020Achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne: verleende vergunning realiseren van een zonneveld (OV 20190236/1940170381)

18/03/2020Strjitwei 6 A te Tjerkgaast: verleende vergunning veranderen van een toiletvoorziening (OV 20200030/1940199145)

18/03/2020Westeind 3 te Oosterzee: aanvraag vergunning realiseren van tien camperstandplaatsen (OV 20200114/5008215)

18/03/2020Noorderreed 4 te Sondel: aanvraag vergunning kappen van een beeldbepalende beuk (OV 20200113/5006545)

18/03/2020Jentjemeer 2 te Joure: verleende vergunning oprichten van een bedrijfspand (OV 20200051/1940200263)

18/03/2020Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20190265/4450577)

18/03/2020Heerenweg 4 te Ouwsterhaule: aanvraag vergunning oprichten van een garage/berging (OV 20200090/4972389)

18/03/2020Minnemastate 2 te Harich: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak (OV 20200115/5009511)

18/03/2020Mardyk 19 te Elahuizen: aanvraag vergunning vervangen van de dakkapel (OV 20200119/5015155)

18/03/2020De Volharding 2 te Balk: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200078/1940201792)

18/03/2020Heegermeerstraat 8 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200007/4869621)

18/03/2020Reidkraach 14 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een berging (OV 20200120/5016479)

18/03/2020Molensteen 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfsloods (OV 20200125/5020195)

18/03/2020Linebeamleane 15 te Lemmer (kavel V4): aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20190454/4697643)

18/03/2020Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden/verbouwen van de woonlocatie (OV 20200126/5019015)

18/03/2020Badweg 5 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (legalisatie) (OV 20200128/5022361)

18/03/2020Spanjaardsdijk 12 te Sloten: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20190481/1940188419)

18/03/2020Emmakade 7 te Lemmer: verleende vergunning herstellen fundering en beganegrondvloer (OV 20190618/1940196589)

18/03/2020Tsjillânleane 22 te Langweer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200129/5023105)

17/03/2020Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 VRF)

16/03/2020Agenda Petear

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.