Bekendmakingen week 12 (2019)

23-03-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

22/3/2019Raadsbesluit

22/3/2019Verkeersmaatregelen tweedaags cultureel muziekfestival (Brêgepop Festival) op 12 en 13 april 2019.

22/3/2019Verkeersmaatregelen watersportseizoen Terherne op 22 april 2019

22/3/2019Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren

22/3/2019Subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE)

22/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: E.H. Taoufik

22/3/2019Rectificatie Agenda raadsvergadering

22/3/2019Raadsbesluit

22/3/2019Agenda raadsvergadering

20/3/2019Ontwerpbestemmingsplan Terherne – Jelle-paad 7

20/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: C.S. Lungu

20/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: V. Gherghinescu

20/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: A. Minune

20/3/2019Ontwerpbestemmingsplan Terherne – Jelle-paad 7

20/3/2019Balk, De Wurdze 10-12: verleende vergunning verbouwing/uitbreiding bijgebouw (OV 20190103/4258368)

20/3/2019Joure, Koningin Julianalaan 1: gewijzigde vergunning gebruik kantoorruimtes (OV 20190072/4215919)

20/3/2019Joure, Bouwlust 20: verleende vergunning aanbouw (OV 20190041/4172511)

20/3/2019Rottum, Oude Postweg 46: verleende vergunning uitbreiding woonboerderij (OV 20190009/4134939)

20/3/2019Terherne, Buorren 7: verleende vergunning dakopbouw (OV 20180535/4058645)

20/3/2019Ruigahuizen, Jan Jurjenssingel 9: verleende vergunning verbouwing/uitbreiding woning (OV 20180503/4019771)

20/3/2019Oudemirdum, De Brink 13: gewijzigde vergunning herbouwen boerderij (OV 20190035/4164245)

20/3/2019Nijemirdum, Lyklamawei 36: verleende vergunning wijzigen monument (OV 20180377/3843103)

20/3/2019Joure, Hoge Zomerdijk 5: ontvangen melding incidentele festiviteit op 23 maart 2019 (IF 20190014/1940158432)

20/3/2019Lemmer, Schans 10: ontvangen melding incidentele festiviteit op 23 maart en 19 april 2019 (IF 20190016/1940160133)

20/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: L.D. Albu

20/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: Ş. C. Gheorghişor

20/3/2019Joure, Torenstraat 9: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20190121/4281945)

20/3/2019Sloten, Dubbelstraat 196-197: aanvraag vergunning dakrenovatie (OV 20190119/4281025)

20/3/2019Joure, Tramwei: aanvraag vergunning projectinformatiebord (OV 20190117/4277759)

20/3/2019Lemmer, Gedempte Gracht 2: aanvraag vergunning verbeteren fundering (OV 20190116/4276967)

20/3/2019Lemmer, Kooiweg 17: aanvraag vergunning atelier (OV 20190114/4274019)

20/3/2019Joure, t.b.v. Sewei 3: aanvraag vergunning bewegwijzering (OV 20190111/4219387)

20/3/2019Joure, ’t Zand 3: aanvraag vergunning tuinhuis (OV 20190110/4055539)

20/3/2019Joure, Pastorielaan 30-32: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190022/4135341)

20/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: N.C. Ţipar

18/3/2019Voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

18/3/2019Voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

18/3/2019Agenda Petear

18/3/2019Agenda raadsvergadering

18/3/2019Wijziging subsidieplafond 2019 subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE) vastgesteld