Bekendmakingen van week 9


Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor de officiële bekendmakingen op zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.
2/3/2018Bekendmaking “ontwerp-beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2018”

1/3/2018Instellen eenrichtingsverkeer en afsluiting Kortestreek en deel Gedempte Gracht Lemmer

1/3/2018Kennisgeving ontwerpbesluiten Industriezandwinning IJsselmeer

1/3/2018Instellen eenrichtingsverkeer en afsluiting Kortestreek en deel Gedempte Gracht Lemmer

1/3/2018Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure 2017

28/2/2018Voorontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder

28/2/2018Voorontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder

28/2/2018Inloopavond nieuwbouw Poiesz supermarkt te Balk

28/2/2018Boornzwaag, Wielenlaan 83: aanvraag vergunning vergroten recreatiewoning (OV 20180095/3491859)

28/2/2018Balk, It Bjirkenbosk 2: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20180093/3486201)

28/2/2018Rotsterhaule, Streek 157: aanvraag vergunning oprichten woonboerderij (OV 20170209/2900639)

28/2/2018Rottum , Albert Marten Rinkemastrjitte 7: aanvraag vergunning oprichten woning, (OV 20180102/3461007)

28/2/2018Akmarijp, Fjildwei 28: aanvraag vergunning vervangen/vergroten dakkapellen, (OV 20180101/3496987)

28/2/2018Rottum, Koets 7-13: aanvraag vergunning oprichten vier woningen (OV 20180097/3449737)

28/2/2018Sint Nicolaasga, C. Faberleane 3: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, 17 maart 2018 (DO 20180001/1940108424)

28/2/2018Inloopavond nieuwbouw Poiesz supermarkt te Balk

28/2/2018Ouwsterhaule, Jetze Veldstraweg 35: verleende vergunning bestemmingswijziging (OV 20170618/3335299)

28/2/2018Joure, Handelswei 14: verleende vergunning bedrijfspand (OV 20170675/3391787)

28/2/2018Balk, Havenkwartier: verleende vergunning sanitairunit (OV 20170661/3372437)

28/2/2018Langweer, Tsjillânleane 32: verleende vergunning voetbalveldje (OV 20180054/3452193)

28/2/2018Sint Nicolaasga, Schoolstraat 1: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20180069/3470453)

28/2/2018Joure, Geert Knolweg 16: verleende vergunning aanbouw (OV 20180063/3461205)

28/2/2018Wijckel, Vogelzangwei 7: aanvraag vergunning rijbaan/paddock (OV 20180043/3437757)

28/2/2018Joure, Jentjemeer 1 A: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verandering (MB 20180016)

28/2/2018Joure, Handelswei 24: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verandering (MB 20180017)

28/2/2018Harich, Stinsenwei 11: ontvangen melding incidentele festiviteit, 23 en 24 maart 2018 (IF 20180012)

28/2/2018Oudemirdum, Fonteinwei 21: ontvangen melding incidentele festiviteit, 17 maart 2018 (IF 20180011)

28/2/2018Delfstrahuizen, Pier Christiaanswei 4: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20170552/3265613)

28/2/2018Joure, Brugstraat 22: aanvraag vergunning vervangen/uitbreiden kapconstructie woning (OV 20180005/3397069)

28/2/2018Wijckel, Jeen Hornstraweg 8: ontvangen melding incidentele festiviteit, 9 en10 maart 2018 (IF 20180014)

28/2/2018Ruigahuizen, Lutswâl 3: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een bedrijf (MB 20180015)

28/2/2018Balk, Raadhuisstraat 30: aanvraag vergunning zonnepanelen (OV 20180105/3502695)

28/2/2018Lemmer, Gedempte Gracht en Fedde Schurerplein: verleende evenementenvergunning Lemmer Ahoy (EV 20180014)

28/2/2018Balk, Markant 69: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20180104/3501131)

28/2/2018Delfstrahuizen, Pier Christiaanswei 8: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20170424/3120881)

28/2/2018Oudehaske, De Vervening 27: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20180098/3494829 )

27/2/2018Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren houdende Regeling briefadres gemeente De Fryske Marren 2018