Bekendmakingen van week 10


11-03-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor de officiële bekendmakingen op zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.

7/3/2018 – Lemmer, Burg Krijgerplein 1: aanvraag vergunning kiosk (OV 20170613/3325903)

7/3/2018Joure, De Fink 1 t/m 12: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20180048/3430351)

7/3/2018Tjerkgaast, Strjitwei 10: verlenging geldigheidsduur tijdelijke vergunning waterzuivering (OV 20170556/194094657)

7/3/2018Bakhuizen, Skuniadyk 12: verleende vergunning wijzigen gebruik pand (OV 20180047/3440461)

7/3/2018Sintjohannesga, Kadijk 14: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden paardenhouderij (OV 20170663/3374665)

7/3/2018Tsjûkemar, Marchjepolle: verleende vergunning steigers (OV 20180023/3418719)

7/3/2018Sloten, Haverkamp 6 A: verleende vergunning vlaggenmasten (OV 20180033/3298287)

7/3/2018Nijemirdum, Hoitebuorren 16: verleende vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20170550/3264355)

7/3/2018Lemmer, Lemsterpad 20: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijfspand (MB 20180019)

7/3/2018Joure, Midstraat 64: ontvangen melding incidentele festiviteit, 17 maart 2018 (IF 20180018)

7/3/2018Joure, Koningin Julianalaan 7: aanvraag vergunning wijzigen bestemming (OV 20180107/3509907)

7/3/2018Joure, De Ulekamp 49: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20180025/3426469 )

7/3/2018Joure, Harddraversweg 10: aanvraag vergunning uitbouw (OV 20180109/3497845)

7/3/2018Lemmer, Ossekamp 2: aanvraag vergunning realiseren milieustraat (OV 20180108/3462721)

7/3/2018Joure, Appelwyk 11: ontvangen melding incidentele festiviteit, 10 maart 2018 (IF 20180017)

6/3/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Wenle Gao

5/3/2018Sociaal Statuut FUMO 2018 – 2022