Bekendmakingen van afgelopen week


31-03-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

28/3/2018Vaststellen uitkomst draagvlakmeting verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure

28/3/2018Verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure

27/3/2018Langweer, Doniapark 10: aanvraag vergunning houten berging met overkapping (OV 20180144/3537681)

27/3/2018Lemmer, Lemsterpad 20: aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfsgebouw (OV 20180145/3552867)

27/3/2018Nijemirdum, De Hege Bouwen 31: aanvraag vergunning Amerikaanse windmolen (OV 20180150/3560835)

27/3/2018Balk, Raadhuisstraat 56: aanvraag vergunning slopen dakconstructie (OV 20180149/3557145)

27/3/2018Joure, Midstraat 49: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten bedrijf (MB 20180041)

27/3/2018Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit, 29 maart 2018 (IF 20180034/1940114945)

27/3/2018Lemmer, Schans 3: ontvangen melding incidentele festiviteit, 31 maart 2018 (IF 20180033/1940114922)

27/3/2018Joure, Uilke Boonstralaan 2: verleende evenementenvergunning ‘Grasbaanraces Joure’ (EV 20180023/1940111110)

27/3/2018Sint Nicolaasga, Molewei: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van pizza’s (SV 20180009)

27/3/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Ameneh Ali

27/3/2018Echtenerbrug, Klijnsmavaart 19: aanvraag vergunning tuinchalet (OV 20180147/3552681)

27/3/2018Joure, tussen Wyldehoarne en Skipsleat: aanvraag vergunning conserveren fietsbrug (OV 20180146/3553885)

27/3/2018Joure, De Swan 14-16: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20180132/3539115)

27/3/2018Nijemirdum, Lyklamawei 51: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20180094/3473613)

27/3/2018Sintjohannesga, De Grie 30: verleende vergunning digitaal scorebord (OV 20180088/1940110352)

27/3/2018Lemmer, Klaaskamp 7: verleende vergunning uitbreiding loods (OV 20170400/3111193)

27/3/2018Sint Nicolaasga, Westend 23: verleende vergunning opbergruimte (OV 20180045/1940107041)

27/3/2018Balk, It Bjirkenbosk 2: verleende vergunning verbouwing woning (OV 20180093/3486201)

27/3/2018Joure, Jentjemeer 1 B: verleende vergunning nieuwbouw bedrijfspand (OV 20180021/3416225)

27/3/2018Lemmer, Westhavendam: verleende vergunning steiger (OV 20180118/3469539)

27/3/2018Follega, Doniagaweg 3: verleende vergunning dakkapellen (OV 20180065/3464203)

27/3/2018Boornzwaag, Houtvaartweg 77: aanvraag vergunning berging (OV 20180141/3549667)

27/3/2018Joure, Bokkewiel 6: aanvraag vergunning uitbreiden, verbouwen bedrijfspand (OV 20180036/3428905)

27/3/2018Terkaple, Roordahiem 11: verleende vergunning erfafscheiding (OV 20180139/3548807)

27/3/2018Broek, nabij Tramwei 6: verleende vergunning buisleiding portaal (OV 20180135/3542299)

27/3/2018Harich, Westerein 12: verleende vergunning dempen sloot (OV 20180034/3432759)

27/3/2018Terherne, Syl 3: verleende vergunning verbouwing woonboerderij (OV 20170621/3342277)

27/3/2018Balk, Bogermanstraat 32: aanvraag vergunning stand alone Rabobank geldkiosk (OV 20180143/3522383)

25/3/2018Verordening werkgeverscommissie De Friese Meren

25/3/2018Verordening op de Rekenkamercommissie De Friese Meren

25/3/2018Opheffing van het adres in Nederland van: Ubeydi Husen Kadir