Bekendmakingen 2e week 201912-01-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl
11/1/2019Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeerterrein naast de kerk in Scharsterbrug 
  
11/1/2019Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeerterrein naast de kerk in Scharsterbrug 
  
9/1/2019Lemmer, Intang 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning dakkapel (OV 20180516/4038579) 
  
9/1/2019Scharsterbrug, Rienstraat 33: verleende vergunning garage (OV 20180566/4103803) 
  
9/1/2019Harich, Westerein 14: verleende vergunning uitbreiden werktuigenloods (OV 20180509/4030033) 
  
9/1/2019Joure, Koningin Julianalaan 8: verleende vergunning tuinhuis (OV 20180467/3984963) 
  
9/1/2019Agenda Petear 
  
9/1/2019Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 14 januari 2019 
  
9/1/2019Boornzwaag, Boarnsweachsterdyk 37: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden recreatiewoning (OV 20180367/3831011) 
  
9/1/2019Joure, Blaauwhoflaan 58: aanvraag vergunning vervangen fietsenhok (OV 20190003/4126023) 
  
9/1/2019Terherne, De Achte 14: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bodemenergiesysteem (MB 20180227/4120889) 
  
9/1/2019Joure, Skou 14: aanvraag vergunning vervangen kanteldeur garage door pui met deur, (OV 20190001/4123217) 
  
9/1/2019Bakhuizen, Beurtskipper 3: aanvraag vergunning plaatsen schuur (OV 20190002/4117611) 
  
9/1/2019Lemmer, Straatweg 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bodemenergiesysteem (MB 20180242) 
  
9/1/2019Joure, De Merk 13: ontvangen melding incidentele festiviteit op 16 januari en 21 maart 2019 (IF 20180103) 
  
8/1/2019Opheffing van het adres in Nederland van: G.J.W. Valk