Behoud Lindebomen langs de Luts in Balk

28-05-2019 BALK – Een deel van de historische Lutskade in Balk wordt gerenoveerd waarbij in 2020 het deel van de kademuur, tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug, volledig wordt vervangen. Vanwege de restauratie is het noodzakelijk om de (monumentale) lindebomen tijdelijk te verplaatsen om ze te behouden. De voorbereidingen hiervoor gaan in week 22 (vanaf maandag 27 mei) van start. Tijdens de werkzaamheden wordt er gewerkt met een kleine kraan, waardoor de weg gewoon open blijft voor verkeer.

Voorbereiden bomen (fase 1): vanaf week  22
Voordat de gemeente de lindebomen kunnen verplanten is het allereerst van belang om de bomen voor te bereiden. Tijdens het voorbereiden dienen de uitvoerders onder andere voedingsstoffen toe aan de kluiten, wat zorgt voor een betere en stevigere kluit. De kwaliteit van de kluiten wordt hiermee verbeterd en er worden extra haarwortels gevormd die de kans op aanslaan op de tijdelijke nieuwe locatie vergroot. Ook worden de locaties van kabels en leidingen beoordeeld. Hiervoor wordt deels een kleine kraan (minigraver) gebruikt.

Andere werkzaamheden die tot de voorbereiding behoren zijn het eventueel doorzagen van de bast van een aantal dikke wortels én het aanbrengen van doorgroeivertragend doek, beluchtingsdrain en een gietrand. Tot slot worden de bomen gesnoeid en wordt nazorg gegeven.

Verplanten lindebomen naar depot (fase 2): voorjaar 2020
Tijdens het voorbereiden en in de periode daarna kan een selectie worden gemaakt van de bomen die daadwerkelijk vitaal genoeg zijn om te verplanten. De gemeente gaat ervan uit dat er 31 lindebomen behouden blijven. Het verplanten van de bomen vindt plaats in het voorjaar van 2020. We verplanten de lindebomen tijdelijk naar een zogenoemde kuilplaats aan de Eastwâl, ter hoogte van de splitsing met de Jachthavendyk, vlak buiten Balk.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Centrum Balk.