Begroting 2020: Fryslân zet in op samenwerking

25-09-2019 JOURE – Het jaar 2020 staat voor de provincie Fryslân vooral in het teken van nieuw beleid. Het nieuwe college zet het geluk van de Friese samenleving op 1 en dat vraagt een nieuwe manier van kijken naar het Friese beleid. Financieel staat Fryslân er ook anders voor dan vier jaar geleden. Gedeputeerde Staten presenteert vandaag de Begroting 2020, deze beslaat € 430 miljoen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Het vorige college stond in het teken van de uitvoering van grote projecten, zoals LF2018 en de infraprojecten zoals de Haak, Knooppunt Joure en de Centrale As. Nu is het tijd voor nieuw beleid. We hebben minder financiële middelen, daarom is samenwerken steeds belangrijker: op lokaal, regionaal en Europees niveau.”

Energietransitie
In 2020 zet de provincie samen met de Friese gemeenten, Wetterskip en onze samenleving stappen in de energietransitie. Dit doet de provincie door samen met de gemeenten, Wetterskip en onze energie-partners aan de slag te gaan met de Regionale Energie Strategie, maar ook door de eigen organisatie te verduurzamen.

De verkeersveiligheid op de Friese wegen wordt versneld aangepakt, er wordt € 1 miljoen extra geïnvesteerd in het verkeersveiliger maken. Voor een groot aantal thema’s, waaronder economie, veenweide en de landbouw gaan we aan de slag met nieuw beleid. Hierin zetten we het geluk voorop. We doen dit in samenwerking met ander overheden, onderwijs, bedrijfsleven en onze inwoners.

Spaarpot
De provincie Fryslân is financieel gezond, maar heeft minder geld om handen dan voorheen. In 2016 besloeg de begroting nog totaal € 740 miljoen, nu € 430 miljoen en de komende jaren zal dat afbouwen naar een begroting van € 370 miljoen. Het geld dat de provincie verdiende met de verkoop van haar aandelen Nuon is grotendeels besteed. Aan het eind van de collegeperiode zit er € 42 miljoen in de spaarpot met ‘vrij aanwendbaar’ geld.