Begroting 2019 vastgesteld – nieuw beleid volgt


16-11-2018 JOURE – Afgelopen week is de begroting 2019 in de gemeenteraad vastgesteld. Onderaan dit bericht kunt u de begroting inzien. De begroting is gebaseerd op fase 1 van de kadernota: namelijk het ‘beleidsarme deel’ met daarin alleen de aanmeldingen met een hoge prioriteit, zoals onderhoud van bruggen en wegen en bijvoorbeeld jeugdzorg. Ook het op peil brengen van de ramingen sociaal domein is verwerkt in dit eerste deel van de kadernota.

Op woensdag 21 november staat fase 2 van de kadernota op de agenda van de raad. Het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord heeft hier een plek in gekregen.

De begroting vindt u hier:
https://www.defryskemarren.nl/document.php