Bedrag extra betaling jonge landbouwers 2018 aangepast

19-01-2020 JOURE – Het budget voor de extra betaling jonge landbouwers 2018 is niet voldoende. Dat komt doordat het aantal hectares waarvoor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft betaald uiteindelijk hoger is dan verwacht. RVO.nl heeft het bedrag voor de extra betaling daarom achteraf aangepast. Jonge landbouwers hebben daardoor in het aanvraagjaar 2018 voor de extra betaling jonge landbouwers teveel geld gekregen.

Het bedrag voor de extra betaling jonge landbouwers 2018 is 38,36 euro en was 39,09 euro. Het verschil van 0,73 euro per hectare vraagt RVO.nl niet terug, omdat het teveel betaalde bedrag niet meer dan 100 euro is. Het totale budget in 2018 voor de extra betaling jonge landbouwers was 13.652.000 euro.