Bedenkingen bij Essent-initiatief ‘Dakvrienden’

23-12-2018 JOURE – Met het initiatief ‘Dakvrienden’ biedt energieleverancier Essent ondernemers een regeling waarbij het bedrijf een asbestdak van een stal van een agrarisch bedrijf saneert en een nieuw dak, inclusief zonnepanelen, terug plaatst. In ruil daarvoor vraagt het bedrijf om 20 jaar opstalrecht. Er zijn nog wel een paar punten waar de ondernemer aan moet denken voor hij met Essent in zee gaat.

Naast het saneren betaalt Essent ook het nieuw te leggen dak. Het gaat hierbij uit van vezelbetonplaten of soortgelijke dakbedekking. Een geïsoleerd dak is mogelijk, maar de schuur- of staleigenaar betaal hier dan aan mee. Dat geldt ook wanneer de constructie moet worden aangepast. Vooral bij oudere schuren is dat nog weleens het geval. Al het meerwerk komt niet voor rekening van Essent.

Verbouw of sloop
Wat er gebeurt met het contract als een stal of schuur binnen de looptijd van 20 jaar verbouwd of zelfs gesloopt moet worden, kan Essent niet zeggen. Vooral bij stallen is dit een mogelijkheid, bijvoorbeeld als aan nieuwe welzijnseisen moet worden voldaan. Te allen tijde behoudt Essent het opstalrecht. Afkopen is niet mogelijk.

Levensduur installatie
Na 20 jaar stopt het contract en wordt de dak-eigenaar ook eigenaar van de zonnepanelen. Op de installatie geldt een garantietermijn van 25 jaar. Als stelregel wordt gehanteerd dat het rendement na 20 jaar 80% bedraagt. Voldoende om de installatie rendabel te laten draaien, volgens Essent. Of deze getallen reëel zijn, moet de toekomst uitwijzen.

Verwijderen en recyclen
Onderzoekers van een Duitse studie concludeerden dat nu al veel lood en cadmium uit bestaande panelen lekt. Fabrikanten van zonnepanelen hebben als enige producent een ontheffing op het gebruik van lood in hun producten. Recyclen is een uitdaging op zich. Het verwijderen van de panelen komt voor rekening van de eigenaar van het dak.