Bauke Bos maakt en houdt alles draaiende

19-06-2020 SINT NICOLAASGA – Jaarlijks wordt er in Sint Nicolaasga de Oldtimershow georganiseerd. De organisatie hiervan is in handen van de “gedreven” Sint Nykster Bauke Bos. Naast organiseren mag hij ook graag motoren restaureren. Hoe is het allemaal begonnen…

Het begon op een show
De liefde voor oude motoren en tractors is al op jeugdige leeftijd ontstaan. Op een show zag hij een stationaire motor draaien. En dat leek hem leuk! In het dorp Scharnegoutum, waar hij destijds woonachtig was, woonde ook een vertegenwoordiger in melkmachines. Deze man heeft hij toen gevraagd of hij nog  motoren te koop wist. Door hem is hij verwezen naar iemand die een dergelijke motor had staan. Deze heeft hij gekocht en helemaal opgeknapt.

Daarna wou hij graag een tractor kopen. Zijn vader zei toen, ”als je wat wilt dan moet je een Schlüter kopen”. Dit is een vrij duur merk. Van 1937 tot 1993 zijn er hier namelijk maar 50 duizend exemplaren van gemaakt. In vergelijking met de Massey Ferguson TEF daarvan zijn in 10 jaar tijd 500 duizend van gemaakt.

Toevallig was er een veiling in Tjerkgaast en daar stond tussen de goederen een “Schlüter 1 cilinder tractor”. Hier wou hij op bieden. Maar Bauke moest ook naar school. Op advies van de veilingmeester heeft hij een schriftelijk bod gedaan op de avond voorafgaand van de veiling. De volgende dag werd zijn moeder gebeld dat Bauke de tractor kon ophalen. Het was gelukt!

Zijn vader heeft hem veel geholpen met het restaureren. Van hem heeft hij veel geleerd en ook door heel veel zelf te doen want hij had geen technische opleiding. Zijn zoon heeft wel een technische opleiding en is net zo enthousiast als zijn vader en is ook al druk aan het restaureren. Het zit in de familie kun je wel zeggen.

Opleiding vrijwillig molenaar
Nadat hij van de MEAO kwam, zat hij zonder werk. Bauke had altijd interesse in molens. In IJlst is hij de opleiding tot vrijwillig molenaar gaan volgen bij houtzaagmolen “De Rat”. Even later leerde hij zijn vrouw Wieb kennen, die in Scharsterbrug woonde. Daar stond ook een molen, “De Skarrenmoune”. Hij heeft de brugwachter van Scharsterbrug gevraagd wie hiervan de molenaar was. In 1996 kon hij hier voor het eerst aan de slag als molenaar. Dit heeft hij 20 jaar gedaan tot dat in 2003 de Stichting “Skarrenmoune” opgegaan is in Stichting “Penninga’s Molen”.

Omdat hij ook geïnteresseerd was in oude stationaire motoren, heeft hij samen met een collega vrijwilliger in 2000 de oude dieselmotor in de “Griene Moune” in Joure gerepareerd. Daarna hebben ze samen deze molen onder hun hoede gekregen. Deze molen was eerst nog in eigendom van de gemeente. Later heeft de gemeente alle monumenten ondergebracht bij Stichting Behoud van Rijks Monumenten (BRM)  Toen de “Griene Moune” in 2016 in beheer kwam bij de St. BRM, werd Bauke door St. Penninga’s Molen min of meer aan de kant gezet. Ze wilden niet dat hij voor 2 verschillende stichtingen de molens liet draaien. Dit was best een “pijnlijk moment” voor Bauke. Nu is hij alleen nog molenaar van de “Griene Moune” in Joure. Vaak is hij hier op de zaterdagochtenden te vinden en als er wind staat. Dit doet hij nu alweer zo’n 20 jaar.

De “Griene Moune” was een bouwval. Er werd alleen nog maar gedraaid op de motor. Na een flinke storm in januari 2007, was de bovenkant van het dak eraf gewaaid. Hij werd toen door de gemeente gebeld om te helpen opruimen en de schade op te nemen. Bauke dacht ik bel “Omrop Fryslân”. De stormschade aan de molen is toen in het nieuws gekomen. Waardoor hij de molen extra onder de aandacht heeft gebracht, ook bij de gemeente. Anderhalf jaar later was het bestek geschreven en kon er worden begonnen met het restaureren van de molen.

Oldtimershow Sint Nicolaasga
Dit evenement heeft hij in het jaar 2000 opgestart. Eerst met 5 tractoren, 5 auto’s en wat materiaal uit het dorp. Langzaam aan werd het steeds groter. “Als ik een oldtimer  tegenkwam, hield ik deze aan, met de vraag op ze ook de show wilden staan”. Zo is het gestaag gaan groeien. “Nu hebben we jaarlijks zo’n 100 deelnemers”. Bauke, zijn vrouw Wieb en een vrijwilliger vormen het hoofdbestuur. Verder helpen zo’n 10 tot 15 vrijwilligers jaarlijks mee. Ieder heeft zo zijn taak tijdens deze dag.

In 2017 is de Oldtimershow een stichting geworden. Stichting O.T. & T.O. (Oldtimer & Tuningshow Organisatie) Sint Nyk. In het begin (2000) had Bauke voor het evenement een privé bankrekening geopend. Maar toen hij in een WW-situatie belandde, legde de gemeente beslag op onder andere het spaargeld van de Oldtimervereniging. “Terwijl de gemeente hier geen recht op had!” Dat was verenigingsgeld. Om dit niet weer te laten gebeuren, is de Stichting O.T. & T.O. St. Nyk opgericht.

“De Oldtimershow organiseren geeft een kick.” Aan het begin van de dag is het altijd spannend, loopt het wel? Je ziet de deelnemers allemaal binnenkomen en wijst ze door naar hun staanplaats. Je houdt de hele dag alles wat in de gaten en helpt elkaar waar nodig. En als alles dan goed verlopen is, dan geeft dat een heel goed gevoel. Ook samen met het team wat achter je staat. Op zo’n dag doe je ook weer leuke contacten op. Zo wordt Bauke naderhand ook wel eens gebeld voor hulp bij motorproblemen. En dan lukt het soms om het probleem telefonisch op te lossen. “Dat is toch prachtig!”

Een gedreven vrijwilliger
Al sinds 1985 is Bauke Bosma al actief als vrijwilliger. Het begon bij de 2-jaarlijkse rommelmarkt in Scharnegoutum, waar hij is opgegroeid. Tot voor kort was hij hier nog steeds vrijwilliger. Helaas is de rommelmarkt een paar jaar geleden opgeheven. Vanaf de lagere school is hij al lid van de damclub Fries spel ”De Stadige Strikers” in Scharnegoutum waarvan hij de laatste 12 jaar in het bestuur zit.

Voor de Historische Motor en Tractor vereniging (HMT) is hij sinds 1994 regiocorrespondent voor het blad “De Klep”. Hij interviewt hiervoor hobbyisten in de regio. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook het hele restauratieproces van zijn tractor hierin beschreven. En hoe je een evenement organiseert.

Het is niet voor niets dat Bauke in het jaar 2011 een lintje ontvangen heeft als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, op basis voor zijn tomeloze inzet als vrijwilliger en wat hij tot op heden nog steeds doet. Wat het aannemen van vrijwilligerswerk betreft, is hij toch wel wat kieskeuriger geworden. Het overlijden van zijn 7-jarige dochtertje Douwine en het voorval in 2017 met de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol.

Zijn vrouw Wieb respecteert zijn hobby’s en laat hem daar in vrij. “Het hele proces van het restaureren vindt hij prachtig om te doen”.

Door de Coronacrisis heeft Bauke het wel wat rustiger. Het Oldtimerevenement gaat niet door en zijn bezoekjes aan shows kunnen ook niet plaatsvinden. Bauke beoefent nu zijn hobby uit in een aantal garageboxen. Zijn droom is om ooit een woning met een grote loods te hebben waar hij zijn hele verzameling kan uitstallen voor publiek. Want ruimte om zijn hobby’s uit te oefenen kan hij zeker goed gebruiken…

(Tekst en foto’s: Grietje van der Reijnst-Brak, www.hetstaaterop.nl)