Basisscholen kampen nog groter leraren tekort

08-07-2019 JOURE – In Friesland is het leraren tekort opgelopen tot ruim 250. Het leraren tekort is daarmee 5 procent toegenomen ten aanzien van vorig jaar. Uit onderzoek blijkt dat scholen in Friesland ruim 100 vacature’s niet kunnen vullen. Vorig kaar waren dat er 10 minder.

Daarbij gaat het om diverse functie van inval tot fulltime banen. 40 procent van de scholen geeft aan altijd op zoek te zijn naar nieuwe leerkrachten. Dat zou in het nadeel zijn van kansen gelijkheid van de leerlingen. Dat de kwaliteit van het onderwijs komt wel steeds meer onder druk te staan.

Veel scholen maken zich dan ook zorgen om de toekomst omdat er steeds moeilijker aan leerkrachten te komen is. Stagiaires worden vaker ingezet om te korten op te vullen. Ook is er een groeiend tekort aan schoolleiders. Van elke 100 scholen zitten er 5 zonder directeur.