Banken strenger bij afsluiten nieuwe hypotheek dankzij corona crisis

15-07-2020 JOURE – In een door DNB gehouden enquête onder de Nederlandse banken geven zij aan de acceptatie voor leningen aan ondernemingen en voor woninghypotheken in het tweede kwartaal van 2020 te hebben verscherpt. De banken verwachten de criteria de komende maanden nog verder aan te scherpen. Hiermee lijken banken te reageren op de verwachte gevolgen van de coronacrisis op de economie die bij banken leiden tot een toegenomen kredietrisico.

Omslag in acceptatie voor kredieten aan ondernemingen en hypotheken
De overgrote meerderheid van de deelnemende banken geeft aan dat ze in het tweede kwartaal van 2020 de criteria voor goedkeuring van nieuwe aanvragen voor alle soort bedrijfsleningen hebben verscherpt. Nederlandse banken geven aan hogere risico’s te zien en een lagere risicotolerantie te hebben.

Deze duidelijke verscherping van criteria wordt in andere eurolanden niet gemeld. In Duitsland wordt ook een aanscherping waargenomen, echter bij een minderheid van de aan de BLS deelnemende banken. Banken in Frankrijk, Spanje en Italië geven aan dat de criteria voor bedrijfskredieten zijn versoepeld in het tweede kwartaal van 2020.

Meer vraag naar bedrijfskrediet bij MKB, minder vraag bij grote bedrijven
De vraag naar krediet vanuit het MKB nam ook in het tweede kwartaal toe. Volgens de banken wordt dit verklaard door hogere uitgaven voor voorraden en werkkapitaal, en door heronderhandelingen op en herstructurering van bestaande leningen. Dit hangt mede samen met de gevolgen van de coronamaatregelen die leiden tot meer behoefte aan liquiditeit.

Vraag naar woninghypotheken vlakt af, vraag naar consumptief krediet daalt
Dit is een verschil met de toename in de vraag naar hypothecaire leningen die de afgelopen drie jaar steeds werd gemeld. Voor het derde kwartaal verwacht het merendeel van de banken dat de vraag naar woninghypotheken zal afnemen.