Balanswaarde gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf 3 miljoen in 2017

28-04-2019 JOURE – De balanswaarde van een gemiddeld Nederlands land- en tuinbouwbedrijf bedroeg eind 2017 circa 3 miljoen euro. Dat betekent een toename van ongeveer 150.000 euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de balanswaarde was 71% gefinancierd met eigen vermogen. In 2016 lag dat aandeel op 69%.

Zowel het balanstotaal als de samenstelling ervan verschillen sterk tussen bedrijven en bedrijfstypen. De langlopende schulden daalden voor het tweede jaar op rij licht tot gemiddeld 800.000 euro per bedrijf in 2017. Een doorsnee akkerbouwbedrijf heeft met gemiddeld 4,1 miljoen euro het hoogste balanstotaal.