Azc Balk 27 maart op agenda Petear gemeenteraad

16-03-2019 JOURE – Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

Petear
De gemeenteraad spreekt hierover in een Petear op maandag 27 maart 2019. In een Petear wil de raad zich een beeld vormen over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen. Wilt u meepraten in het Petear? Neem dan contact op met de griffie.

Ter inzagelegging en zienswijzen
Pas na een positief oordeel van de gemeenteraad kan de vergunningprocedure worden voortgezet. Het ontwerpbesluit, inclusief de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ligt dan voor een termijn van 6 weken ter inzage. Tegelijk wordt ook de gedoogbeschikking ter inzage gelegd. Deze ligt twee weken ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen over het plan.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het azc neem dan regelmatig een kijkje op www.defryskemarren.nl/azc of abonneer u op de digitale nieuwsbrief van De Fryske Marren.