Avondvliegen ter voorbereiding QRA Benelux

23-08-2020 JOURE – Jachtvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden gaan in de week van maandag 24 augustus tot en met donderdag 27 augustus 2020 tot uiterlijk 23.00 uur vliegen. Het trainen bij duisternis is noodzakelijk om de vliegers en het grondpersoneel optimaal voor te bereiden op de QRA (Quick Reaction Alert) Benelux taak.

Nachtzichtapparatuur
Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Het vliegen met deze specifieke apparatuur vergt de nodige training. https://youtu.be/xt5htAd3KD8

QRA
Voor de QRA Benelux staan vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week twee F-16’s klaar om ingezet te worden voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Nederland en België leveren bij toerbeurt deze QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt
vanaf vliegbasis Leeuwarden of vliegbasis Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel of Florennes.

Gevechtsleiders van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) bewaken permanent het luchtruim en sturen de jacht-vliegtuigen aan.
https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdediging-nederlands-luchtruim

Vliegbewegingen
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.