Arealen uien, tarwe en aardappelen zijn in 2019 toegenomen

01-07-2019 JOURE – De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met 8,9% en 6,8% gegroeid. Het areaal aardappelen werd met ruim 2% uitgebreid. De teelt van gerst en suikerbieten neemt af, met respectievelijk 6,2% en 6,3%. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2019 van het CBS. Volgens de laatste landbouwtelling van april 2019 wordt er in Nederland op 536.000 hectare aan akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 4% meer dan een jaar eerder.

Na jaren van afname is er dit jaar een stijging in de teelt van tarwe. Ten opzichte van 2018 is het areaal gegroeid tot 122.000 hectare, een toename van 8,9%. De omvang is echter nog wel een stuk kleiner dan het langjarig gemiddelde. Gemiddeld werd er sinds het jaar 2000 jaarlijks op 135.000 hectare tarwe verbouwd. Opvallend is de omvang van het areaal zomertarwe. Dat nam het afgelopen jaar met 43% af naar 9.000 hectare. Sinds 2000 is alleen in 2017 het areaal kleiner geweest.

Areaal zaaiuien naar recordomvang 
Het areaal zaaiuien neemt in 2019 met bijna 10% toe vergeleken met een jaar eerder. Het areaal komt daarmee op een recordomvang van 27.800 hectare. Ten opzichte van het jaar 2000 is dat een verdubbeling van de teelt. Bij de poot- en plantuien is het areaal licht gedaald. Het areaal bedroeg tijdens de laatste landbouwtelling 8.900 hectare, een afname van 1,5% ten opzichte van vorig jaar. Van de poot- en plantuien is 70% tweedejaars, 25% eerstejaars en 5% is beteeld met sjalotten.

Toename areaal consumptieaardappelen
De teeltoppervlakte van consumptieaardappelen is in 2019 gegroeid tot ruim 79.000 hectare, een toename van 4,1%. Het areaal is sinds 2000 niet zo groot geweest. In dat jaar werden op 87.000 hectare consumptieaardappelen geteeld. Gemiddeld genomen werd er sinds het jaar 2000 jaarlijks op 73.000 hectare aan de teelt van consumptieaardappelen gedaan. De arealen van pootaardappelen en zetmeelaardappelen groeiden bescheiden. Bij pootaardappelen is de teeltoppervlakte met 1,3% toegenomen tot 44.000 hectare en bij zetmeelaardappelen nam de teelt met 0,6% toe tot 45.000 hectare.