Antonius Zorggroep: Verzorging & Verpleging


29-01-2018 JOURE/SNEEK – Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of verpleging, dan bent u bij ons in vertrouwde handen. Onze verzorgenden en verpleegkundigen helpen u bij uw dagelijkse verzorging zoals:
– wassen;
– aankleden;
– kousen aantrekken;
– eten en drinken;
– wond behandelen;
– medicijnen toedienen;
– en alle andere voorkomende (complexe) verpleegkundige handelingen bij u thuis.

Indien dat nodig is, komen ook ’s nachts onze eigen medewerkers bij u thuis. U kunt bij ons ook terecht voor advies en begeleiding over bijvoorbeeld ziekenverzorging door familie en vrienden (mantelzorg). Al onze 25 zorgteams verzorgen alle soorten thuiszorg. De zorg kan binnen 1 werkdag ingezet worden.

Aanvragen Thuiszorg
U kunt voor het aanvragen van thuiszorg contact opnemen met het zorgteam bij u in de buurt of het formulier invullen op ondertaande link:
https://www.mijnantonius.nl/aanvragen-thuiszorg

Na een ziekenhuisopname
Als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, zorgen wij voor een naadloze overgang van het ziekenhuis naar thuis. De zorg wordt goed op elkaar afgestemd. Tijdens uw opname worden er al afspraken gemaakt, zodat u weet waar u op kunt rekenen als u weer thuis komt.

Indicatie voor thuiszorg
Als u voor zorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland een AWBZ-vergoeding wilt ontvangen, is er altijd een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie, die bepaalt of u in aanmerking komt voor hulp, welke vorm van hulp u nodig heeft en op hoeveel uur hulp u kunt rekenen. Wij kunnen de aanvraag voor de indicatie voor u doen.

Starten van de zorg
De wijkverpleegkundige van het zorgteam bij u in de buurt neemt contact met u op. Samen maakt u een afspraak voor een intake. Dit is afhankelijk van hoe snel u zorg nodig heeft.

Intake
Tijdens de intake komt een medewerker bij u thuis langs. Tijdens dit bezoek komen de volgende punten aan bod:
– Afspraken rondom uw zorgvraag;
– Afspraken over welke zorg op welk moment nodig is;
– Uw wensen op welke tijden u zorg wilt;
– Eventueel de rol van mantelzorg;
– Bespreken van uw medische geschiedenis (anamnese);
– Doornemen van het zorgleefplan: map met informatie over de afspraken rondom (uw) thuiszorg;
– Uitleg geven over de bereikbaarheid van Thuiszorg Zuidwest Friesland;
– Aangeven wie uw aanspreekpunt is (eerstverantwoordelijke);
– Informatie geven over de zorgovereenkomst.

Tweede bezoek
In het tweede bezoek tekent u de zorgovereenkomst. Ook krijgt u dan informatie over zaken zoals:
– Afspraken;
– Privacy;
– Preventieprotocol;

En daarna…
Na vier weken kijkt de eerstverantwoordelijke of het zorgplan goed is ingevuld. Ook vult u samen een formulier over gezondheidsrisico’s in. Ook evalueert u de zorg. Dat houdt in dat er wordt gekeken hoe het gaat en wat er beter kan. Vervolgens vind de evaluatie elke zes maanden plaats.

Persoonsgebonden Budget
Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) in wilt zeten, dan kan dat. U bespreekt uw wensen voor de zorg met de wijkverpleegkundige. Daarna wordt de zorg ingezet.

Zorg zonder indicatie
Ook zonder indicatie, of aanvullend op een indicatie, kunt u gebruik maken van onze diensten. In overleg werken we graag een offerte voor u uit.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het zorgteam bij u in de buurt. Ook kunt u terecht bij onze klantenservice, via telefoonnummer: 0515 – 46 11 63 of e-mail: zorgbemiddeling@antoniuszorggroep.nl.