Antonius Zorggroep sluit 2016 goed af


09-06-2017 SNEEK – De Antonius Zorggroep sluit 2016 af met een positief resultaat van bijna 2 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekeningen 2016. In 2015 is voor zowel het Antonius Ziekenhuis als Thuiszorg Zuidwest Friesland een ombuigingsprogramma gestart, om de organisatie financieel toekomstbestendig te maken. Ook in 2016 is deze ombuiging doorgezet. In 2016 boekte het ziekenhuis een winst van 3,3 miljoen  euro. De thuiszorg sloot het jaar nog af met 1,3 miljoen euro verlies. Het verlies bij de thuiszorg is voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal gemeenten voor de hulp in de huishouding en begeleiding een te lage vergoeding betaalden. Deze tarieven zijn inmiddels aangepast.

De Antonius Zorggroep scoort met ziekenhuiszorg en thuiszorg hoog op klanttevredenheid. Zowel de zorg vanuit het ziekenhuis als de thuiszorg wordt in alle klantwaarderingsonderzoeken hoog gewaardeerd. Patiënten geven aan dat ze de medewerkers vriendelijk vinden en ze roemen de sfeer in het ziekenhuis. Patiënten worden op een persoonlijke wijze geholpen en de lijnen tussen specialist en medewerkers zijn kort.  De kwaliteit van de zorg werd onlangs nog weer bevestigd in het geactualiseerde kwaliteitsvenster van de NVZ, waarin patiënten online kunnen bekijken hoe de verschillende ziekenhuizen in Nederland scoren op het gebied van kwaliteit van zorg.

Als Thuiszorgziekenhuis zorgt de Antonius Zorggroep ervoor dat de inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, waar nodig met ziekenhuiszorg of thuiszorg. De ouder wordende bevolking in de regio is een belangrijk uitgangspunt binnen de zorggroep. Binnen de Antonius Zorggroep werkt men volgens het principe van de transmurale zorgbrug: de wijkverpleegkundige van de thuiszorg komt al in het ziekenhuis bij de oudere op bezoek om de zorgbehoefte bij ontslag te inventariseren. De oudere wordt pas ontslagen als de nazorg echt goed geregeld is. Het ziekenhuis is bovendien een seniorvriendelijk ziekenhuis. Naast het seniorvriendelijk keurmerk, heeft het ziekenhuis verschillende andere keurmerken, die de kwaliteit van de zorg onderstrepen.


In het ziekenhuis is in 2016 geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg. Een goed voorbeeld daarvan is de aankoop van het systeem MedEye. Deze toepassing wordt gebruikt voor de controle bij toediening van de medicatie, zodat de juiste patiënt ook de juiste medicijnen in de juiste dosering krijgt. De belangrijke regionale functie van het Antonius Ziekenhuis is in 2016 onderstreept met de opening van het Spoedzorgplein. Inwoners konden met eigen ogen zien hoe de verschillende partners de spoedzorg voor inwoners van Zuidwest-Friesland goed georganiseerd hebben. In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om de OK en het moeder en kind centrum te moderniseren, waarmee de acute zorg voor inwoners van de regio geoptimaliseerd wordt.

Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft in het zorgveld in de regio een belangrijke spilfunctie voor de cliënt en zijn mantelzorgers. Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft zich in 2016 bij de gemeente en de zorgverzekeraar sterk gemaakt voor de zorg in de regio en is door hen aangewezen als regioaanbieder. De huishoudelijke zorg is doorontwikkeld naar thuishulpdiensten en de zelfsturing van de thuiszorgteams is in 2016 geborgd. De Antonius Zorggroep helpt de zorg door samenwerking  ook lokaal vorm te geven. Denk daarbij aan initiatieven zoals het ontwikkelen van anderhalvelijnszorgconcepten,  de ontwikkeling van een apotheek service punt en het verbinden van de wijkverpleegkundige van de thuiszorg aan de huisarts en de sociale wijkteams (Wlz en Zvw).