Antonius Ziekenhuis hervat geleidelijk noodzakelijke poliklinische zorg

18-04-2020 SNEEK/EMMELOORD – Het Antonius ziekenhuis hervat met ingang van 20 april 2020 geleidelijk de noodzakelijke poliklinische zorg die was uitgesteld vanwege het coronavirus.

Het gaat om onderzoeken of ingrepen die enig uitstel konden hebben maar wel noodzakelijk zijn. Als er nog langer wordt gewacht met deze zorg kunnen klachten verergeren en zodoende gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt.

Per specialisme wordt bekeken wat het maximaal aantal fysieke policonsulten kan zijn, zodat veilige zorg met inachtneming van de huidige RIVM richtlijnen wordt geboden. Daarnaast blijft de overige niet-noodzakelijke poliklinische zorg zoveel als mogelijk via telefonische consulten of beeldbellen georganiseerd. De acute zorg in het ziekenhuis is de afgelopen weken gewoon doorgegaan.

Opname capaciteit voor COVID-patiënten blijft maximaal
De hervatting van de noodzakelijke poliklinische zorg gaat niet ten koste van de opnamecapaciteit voor COVID-patiënten, zowel op de Intensive Care (IC) als de verpleegafdelingen. Deze capaciteit wordt gehandhaafd zolang dat vanuit het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding wordt vereist, vanwege de risico’s op een eventuele toename van het aantal COVID-patiënten.

Veilig in het ziekenhuis
Het ziekenhuis neemt alle voorzorgs- en hygiënemaatregelen in acht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo worden patiënten met een (mogelijke) corona besmetting strikt gescheiden van patiënten die geen corona hebben. Dit wordt gerealiseerd door gescheiden patiëntenstromen in het ziekenhuis en door alle patiënten voorafgaand aan hun afspraak nauwkeurig te controleren op coronaverschijnselen. Verder wordt het aantal patiënten afgestemd op de grootte van de wachtkamer en zijn deze zo ingericht dat men 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.

Een nieuwe situatie
Gezien de verwachting dat het coronavirus nog voor langere tijd aanwezig zal zijn, is het van groot belang om de komende tijd richting een nieuwe situatie toe te werken waarin de reguliere zorg en de coronazorg naast elkaar kunnen plaatsvinden. De hervatting van de noodzakelijke poliklinische zorg is hierin de eerste stap.

Lees hier de meest recente informatie met betrekking tot het Antonius Ziekenhuis en het coronavirus:  https://www.mijnantonius.nl/corona