Analyse van virussen wijst op verspreiding vogelgriep tussen bedrijven

29-04-2022 JOURE -Onderzoek lijkt erop te wijzen dat na de introductie door wilde vogels, ook sprake is van verspreiding van vogelgriep tussen bedrijven onderling.

De eerdere uitbraken dit seizoen zijn vrijwel allemaal het gevolg geweest van separate besmettingen vanuit wilde vogels in de omgeving, zo blijkt uit onderzoek  naar de aangetroffen vogelgriepvirussen. Het gaat om een gebied waar relatief weinig watervogels komen. Ook analyseerde een onderzoeksbedrijf de virussen van besmettingen in dit gebied.

De analyse van de genetische code van de aangetroffen virussen wijst op twee clusters bij de recente besmettingen op de bedrijven. Binnen zo’n cluster zijn de virussen zeer nauw verwant aan elkaar. Waarschijnlijk zijn er twee bedrijven besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar bedrijven in de nabije omgeving daarvan heeft weten te verspreiden.