Ambities voor een duurzaam 2030


22-11-2017 JOURE – Durven en doen! Dat is het motto van de vijf duurzaamheidsambities, die De Fryske Marren heeft opgesteld voor 2030. Hiermee legt de gemeente de lat hoog voor zichzelf. Wethouder Durk Durksz en projectleider Elin Groenhof hebben er veel vertrouwen in.

“De vraag is niet langer óf, maar hóe we gaan werken aan meer duurzaamheid.”, zegt Groenhof. Zij doelt hiermee op het klimaatakkoord van Parijs, dat vorig jaar van kracht werd. Het akkoord verplicht lidstaten, en daarmee ook regionale en lokale overheden, om klimaatplannen uit te voeren. “Wij doen dat liever op onze eigen manier, dan dat het Rijk voor onze inwoners bepaalt wat er moet gebeuren.”

Aanlokkelijk toekomstperspectief
Ook voordat het klimaatakkoord in werking trad, was duurzaamheid voor De Fryske Marren een belangrijk thema. Al voor de herindeling formuleerde de gemeente een gezamenlijke visie met vijf ambities in de thema’s energie, water, kringloop, groen en inwoner. Gezamenlijk vormen ze een aanlokkelijk toekomstperspectief: een duurzaam 2030. “Duorsumens sit my yn it bloed”, vertelt Durksz. Het beleidsterrein duurzaamheid is al jaren onderdeel van zijn portefeuille. “It giet hjirby net allinich om ús sels, mar benammen ek om de takomstige generaasjes. Ik jouw myn bern en bernsbern graach in leefbere ierde mei.”

Lokale initiatieven
De gemeente werkt niet in haar eentje aan de ambities. Ze doet dit samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Groenhof: “Dat is de grootste uitdaging, om mensen te laten zien hoeveel duurzaamheid hen kan opleveren. Ook op financieel gebied.” Inmiddels lopen er diverse lokale initiatieven van inwoners van De Fryske Marren. Voorbeelden zijn het telen van biologische streekproducten en het opwekken van duurzame energie. Durksz ziet die initiatieven graag toenemen. “Der is al in hiel soad mooglik. As gemeente kinne wy initiatyven in triuwke yn de rêch jaan, mar it moat úteinliks wol fanút de minsken sels komme. It giet derom dat it tinken, 'de mindset', feroaret, werby duorsumens fanselssprekkend is. Ik hoopje dat wy dat mei syn allen yn 2030 berikt hawwe.”