Ambion uniek in Nederland met invoering Apple leeromgeving

10-07-2019 JOURE – Rekenen via de online Rekentuin, de hoofdsteden stampen via Topotrainer of je spelling bijspijkeren met Squla. Steeds meer basisscholen maken gebruik van online leermiddelen in de klas. Scholenkoepel Ambion loopt hiermee voorop in Nederland. Alle leerlingen vanaf groep 3 op de 25 scholen van Ambion beschikken sinds kort over een eigen iPad en in de klas maken de leerkrachten gebruik van een Apple TV en iPad of MacBook. “Met de Apple leeromgeving kunnen we het aanbod optimaal afstemmen op de leerbehoefte van ieder kind”, benadrukt Ambion-bestuurder Ingrid Janssen, sinds 1 februari bestuurder van Ambion.

Passend onderwijs vraagt om een passende, rijke leeromgeving waarin de leerkracht zicht heeft op de individuele leerbehoeften van leerlingen en de leerling een sterkere regie over zijn eigen leerproces. Met de invoering van de Apple leeromgeving bewijst scholenkoepel Ambion dat moderne technieken hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Sinds mei 2018 is er hard gewerkt aan de grootschalige invoering van de Apple leeromgeving. Alle scholen hebben de beschikking over deze moderne ICT-omgeving, die legio mogelijkheden biedt tot het inrichten van eigentijds onderwijs. “We willen de leerlingen digitale geletterdheid meegeven om ze voor te bereiden op een kansrijke toekomst. Met deze leeromgeving kunnen leerlingen vaardigheden aanleren en kennis opdoen die ze nu en later hard nodig hebben”, vervolgt Ingrid Janssen.

Aantrekkelijk onderwijs
Bij de term Apple leeromgeving wordt al snel gedacht aan de bekende Steve Jobs-scholen. Toch is er wel degelijk een verschil, benadrukt Janssen. “Het gebruik van de iPad is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om modern en aantrekkelijk onderwijs handen en voeten te geven.De Apple leeromgeving biedt leerkrachten nieuwe mogelijkheden om het aanbod optimaal af te stemmen op de leerbehoefte van het kind. Denk hierbij aan het creëren van een digitaal boek of verhaal met apps als Book Creator en Toontastic. Of het maken van eigenzinnige creaties met Keynote of Clips en het programmeren in Swift Playgrounds. Allemaal lesvoorbeelden die een leerling de mogelijkheid geven om op zijn eigen niveau en met gepersonaliseerde leerstijl te werken aan diverse doelen. We merken dat sinds de invoering van de Apple leeromgeving leerkrachten op een nieuwe manier enthousiast en creatief aan de slag gaan met leermethoden. Hierdoor ontstaan geheel nieuwe lessen met een moderne en aansprekende invulling. Voor zowel leerlingen als leerkrachten wordt het leren op deze manier leuk en dynamisch!”

Gericht ondersteunen
Janke van der Bij, leerkracht op de Compagnonsschool in de Knipe, merkt deze voordelen dagelijks in de klas. “Bij ons op school hebben we gekozen voor een rekenprogramma, dat schakelt in niveau, afhankelijk van de scores van het kind. Dit betekent dat er een programma op maat is per leerling. Omdat ik direct zie wat leerlingen doen en hoe ze het doen, kan ik directer feedback geven. Voorheen kwam je hier soms pas achter als je na schooltijd alle schriftjes nakeek. Ten aanzien van het nakijken ervaar ik zelf ook een tijdsbesparing. Binnen de gedigitaliseerde methode wordt veel leerstof al nagekeken en geanalyseerd. Op basis van deze analyses kan ik goed bijsturen en leerlingen gericht ondersteunen.”

De juiste balans
Afhankelijk van het vak en onderwerp ende manier waarop leerlingen leren, wordt de iPad binnen de scholen van Ambion ingezet. De leerlingen zitten niet de hele dag met hun neus in het scherm. Er is ook tijd voor de meer traditionele leermethoden, sport en spel. Vooral voor ouders is dit een belangrijk aspect geweest bij de invoering. Ingrid Janssen: “Ouders vinden het logisch dat ICT onderdeel uitmaakt van het onderwijs van hun kinderen, omdat het inmiddels niet meer weg te denken is in onze samenleving en het wel zeker is dat zij deze vaardigheden nu en later nodig hebben. Het is echter wel zaak om de juiste balans te vinden. Leren op de iPad is leuk, maar het moet ook leerzaam zijn en afwisseling is belangrijk. De iPads zijn en blijven één van de middelen om je onderwijskundige doelen te bereiken.”

Apple specialisten
Om de expertise en onderwijskundige toepassingen verder te ontwikkelen, gaat Ambion volgend schooljaar zeven Apple specialisten opleiden. Dit interne trainingstraject, onder leiding van een gecertificeerde Apple specialist, moet er voor zorgen dat de kennis binnen de organisatie wordt vergroot en de mogelijkheden van de leeromgeving verder worden verkend, ontwikkeld en toegepast. Dit is een belangrijke stap in het duurzaam verankeren van het digitaal leren binnen de scholen.

Ambion
Ambion Holding is een koepelorganisatie voor twee stichtingen voor openbaar onderwijs in de regio’s Joure en Heerenveen, respectievelijk Onderwijsgroep Primus en Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis. Wij zijn een ambitieuze onderwijsorganisatie die inzet op de kwaliteit van onderwijs. Kwalitatief, eigentijds en uitdagend onderwijs is op al onze scholen terug te vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons sterke collectief ons onderwijs rijker, duurzamer en aantrekkelijker kunnen maken. Voor medewerkers, leerlingen en onze omgeving.