Algemene ledenvergadering it Fryske Gea

23-05-2023 JOURE – Speciaal voor de leden van It Fryske Gea geeft cameraman Ruurd Jelle van der Leij een kijkje achter de schermen bij de filmopnamen voor ‘Strand’. De documentaire van Ruben Smit zag afgelopen winter het licht. Aansluitend op de jaarvergadering vertelt hij over de ‘making of’ van deze prachtige natuurfilm.

Het bestuur nodigt de leden van It Fryske Gea van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 30 mei 2023.

Waar en wanneer?
Datum en aanvang: 30 mei 2023, 19:30 uur
Locatie: Hotel Tjaarda, Koningin Julianaweg 98, 8453 WH Oranjewoud

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering 7 juni 2022
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. 2022 in vogelvlucht
 5. Herbenoeming RvT-leden Henk Wubs en Yme Bouma
 6. Verkiezing nieuw lid RvT Marjan Skotnicki-Hoogland
 7. Financiën
  • vaststelling jaarrekening
  • décharge bestuur
 8. Verkiezing nieuw bestuurslid Marieke Ferwerda
 9. Afscheid bestuurslid Jeltsje van der Meer-Kooistra
 10. Omfreegjen en slúting

Aanmelden
Als lid van It Fryske Gea bent u van harte welkom. U dient zich van tevoren, uiterlijk 29 mei aan te melden bij het secretariaat via telefoon 0512 – 38 14 48 of e-mail info@itfryskegea.nl. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegezonden. De stukken zijn in te zien via itfryskegea.nl/jaarverslag

Nog geen lid?
Word beschermer en ontvang direct je lidnummer. Kies nu voor een lidmaatschap van It Fryske Gea en ontvang de natuurgids ‘Ontdek de Friese natuur’. Inspirerend om de ruim 60 natuurgebieden die we beheren te ontdekken. Bovendien kun je gratis of met korting deelnemen aan onze excursies en steun je het behoud van natuur in Fryslân. Allemaal vanaf €22,50 per jaar. Nu met speciale top 3 weidevogelkijkplekken cadeau. Deze kan je als lid direct aanvragen! Ja, ik wil lid worden