Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Haskerhorne

31-01-2019 HASKERHORNE – De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang is op vrijdag 8 februari 2019 om 20:00 uur in dorpshuis ’t Trefpunt.

Voor meer informatie verwijzen zij u naar de Doarpskrante Haskerhoarne of naar hun website: http://www.haskerhorne.com