Algemene leden vergadering SC Joure op 29 april

30-03-2022 JOURE – Het afgelopen jaar is het door Corona niet gelukt een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden. Gelukkig kan er nu wel weer een ALV worden georganiseerd. Het bestuur van SC Joure nodigt je/u dan ook van harte uit voor de:

Wat: Algemene Ledenvergadering SC Joure
Wanneer: Vrijdag 29 april 2022
Waar: Clubhuis, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering wordt in week 14 verzonden en gepubliceerd.