Alcohol- en drugspreventie onder tieners met 4 jaar verlengd


14-10-2017 JOURE – Tieners die alcohol of andere verdovende middelen nuttigen moeten blijvend worden gewezen op de gevaren en de gevolgen hiervan. Het project 'De nuchtere Fries' is door de veiligheidsregio Friesland dan ook voor 4 jaar verlengt. Aanleiding waren de bemoedigende cijfers die de preventie heeft behaald in de afgelopen 3 jaar.

Een van de maatregelen die uit het initiatief voortkwam was gezamenlijk toezicht op de uitvoering van de alcohol en horecawet. Ondanks dat er bemoedigende resultaten zijn behaald is het ook duidelijk geworden dat het gewenste resultaat (nog) niet is bereikt. Vandaar de beslissing om het traject met 4 jaar te verlengen.