“Ai Ai Ai Caramba”

14-02-2020 OUWSTERHAULE – Welkom op Ibiza! Welkom in Hotel Mirador!

Een stel Friezen, Geart (Remco Akkerman) en Berta (Petra Heida) Bonkema, heeft dit oude hotel gekocht, nadat Berta haar baan als cipier kwijtgeraakt is door sluiting van de gevangenis. De omschakeling van cipier naar gastvrouw is lastig voor haar, ze vervalt nogal eens in haar oude gewoonten. Helaas worden Pedro (Marten Wietsma) en Carla (Susan Piersma) hier nogal eens de dupe van.

Het hotel heeft veel achterstallig onderhoud en daarom hebben ze aannemer (of innemer?) Kobus (Jelmer de Haan) over laten komen. Maar dat schiet niet op, Kobus neemt al gauw de Spaanse Mañana-mentaliteit over. En het geld wat ze van tante Lydia (Berber v/d Wal) raakt op. Faillissement dreigt!

Maar daar komen de oude buren Piter (Willem Ringnalda) en Sjouk (Aafina Bijker) op visite. Het is hun eerste keer in het buitenland. Kunnen zij nog helpen om de boel te redden?

Mei it oefenjen ha wij ol in protte willen hân en dat sille jim ek sjen mei de útfieringsjûnen  yn doarpshûs “De Hichte” yn Ousterhaule. Mear ynfo op de facebookpagina Toneelvereniging “De Lytse Mienskip”

Toanielferiening “De Lytse Mienskip” fan Ousterhaule spilet op freed 28 en sneon 29 febrewaris foar jim: