Agrarische grondprijs nam in tweede kwartaal 2019 gemiddeld met 7,6% af

19-09-2019 JOURE – De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is gedaald van 63.000 per hectare in het eerste kwartaal tot 58.200 per hectare in het tweede kwartaal. De prijs in het tweede kwartaal is 4,4% lager dan de hectareprijs die gemiddeld werd betaald over heel 2018. De gemiddelde prijs van grasland is in het tweede kwartaal met 6% afgenomen tot 54.700 per hectare. Die prijs is ruim 2% lager dan de gemiddelde prijs over heel 2018. De gemiddelde prijs van bouwland nam met 9% af tot 65.700 euro per hectare. Afgezet tegen heel 2018 is de hectareprijs voor bouwland bijna 5% lager.

In het tweede kwartaal van 2019 is 7100 hectare grond verhandeld. Dat is 22% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Gemeten over de laatste 4 kwartalen is in totaal 31.900 hectare grond in andere handen overgegaan, dat is 10% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,8% tegen 2,0% een jaar eerder.

Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het tweede kwartaal van 2019 met 12% afgenomen tot 49.100 per hectare. Over heel 2018 is de gemiddelde prijs uitgekomen op 53.700 euro. In de laatste 4 kwartalen werd er 7.900 hectare landbouwgrond verhandeld. De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen bedraagt 1,4% tegen 1,7% een jaar eerder.

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal met 4% gedaald tot 61.100 euro per hectare. Over het gehele jaar 2018 komt de grondprijs in de regio uit op 61.700 euro per hectare. In landsdeel Oost is in de afgelopen 4 kwartalen 8.900 hectare landbouwgrond verhandeld. De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 2,1% tot 1,7%.

Landsdeel West
In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5% gestegen tot 59.600 euro per hectare. Het jaargemiddelde bij transacties in 2018 bedroeg 57.500 euro per hectare. De grondmobiliteit is in landsdeel West met 9% afgenomen. De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen bedraagt 2,1%.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met 6% gedaald tot 67.900 euro per per hectare. Over heel 2018 lag de gemiddelde grondprijs hier op 70.600 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid 8% gestegen. De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen is uitgekomen op 2,3%.