Agrarische grondprijs in 1e kwartaal 2019 gemiddeld 63.000 per hectare

15-06-2019 JOURE – Voor het 1e kwartaal van 2019 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op 63.000 euro per ha. Dat is 3,4% lager dan de prijs van 65.200 euro in het 4e kwartaal van 2018, maar 3,4% hoger dan de gemiddelde prijs van 60.900 per ha over heel 2018. Dit staat in het 1e kwartaalbericht van 2019 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

De gemiddelde prijs van grasland is in het 1e kwartaal van 2019 met bijna 3% afgenomen tot 58.100 euro per ha. Die prijs is 4% hoger dan de gemiddelde prijs van € 56.000 per ha over heel 2018. 

Ook de gemiddelde prijs van bouwland is in het 1e kwartaal van 2019 lager dan in het 4e kwartaal van 2018: 72.000 euro per ha tegen 73.800 euro, een afname van ruim 2%. Afgezet tegen heel 2018 – gemiddeld 68.900 euro per ha – ligt de gemiddelde prijs van bouwland in het 1e kwartaal ruim 4% hoger. De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het 1e kwartaal met bijna 4% gedaald tot 63.200 euro per ha.

Grondmobiliteit
In het 1e kwartaal van 2019 is 18% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 8.100 ha en 9.900 ha. Gemeten over de laatste 4 kwartalen is in totaal 33.900 ha grond in andere handen overgegaan, dat is 4% minder dan de 35.300 ha in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,9%.