Agrariërs worden opgeroepen in te grijpen bij muizen overlast

03-07-2019 JOURE – LTO Noord en Wetterskip Fryslân roepen boeren op om voortvarend en gemeenschappelijk aan de slag te gaan met het bevloeien van hun percelen. Afgelopen dinsdag was er een demonstratie te zien over hoe muizen bestreden kunnen worden op drie verschillende wijzen.

De meest effectieve manier lijkt vooralsnog door het land vol te pompen met water waardoor de muizen verdrinken. De boeren mogen nu nog water over hun land ‘sprenkelen’ maar over een paar weken staat het waterpeil wel weer onder druk. Volgens het Wetterskip is een onttrekkingsverbod aanstaande. De oproep is dus om vooral nu in te grijpen nu het nog kan.