Agractie start zaterdag 21 maart nieuwe actie ‘Boerderijprijzen’

21-01-2020 JOURE – De actiegroep van boeren Agractie overlegt met de Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over prijsverbetering voor agrarische producten. Om dat pleidooi kracht bij te zetten organiseert de boerenbeweging op zondag 21 maart de actie Boerderijprijzen. Op deze dag gaat Agractie op 40 locaties onbewerkte agrarische producten verkopen tegen de gemiddelde prijs die de boer ervoor krijgt. Daarmee wil de organisatie aan de consument duidelijk maken hoe slecht de positie van de boer in de agrarische keten is.

Met de actie Boerderijprijzen gaat Agractie voor een eerlijke prijs voor de Nederlandse boer. Een eerlijke prijs betekent voor de organisatie een inkomen dat past bij het niveau van opleiding, het aantal gewerkte uren, de hoogte van geïnvesteerd vermogen en bedrijfsrisico’s. Hoe dit vertaald moet worden naar een exacte prijs, onderzoekt Agractie nog.

Donderdag 16 januari is Agractie voor een 4e bespreking op het ministerie van LNV geweest. Na gesprekken met de minister spreekt de boerenbeweging op 3 niveaus met mensen in verschillende afdelingen binnen LNV. Er zijn gesprekken over knelpunten binnen de sector, zoals de teelt van vanggewassen, rijenbemestingsplicht, neonicotinoïden, beleid inzake voorrang van Nederlandse producten en de exportpositie ten opzichte van Rusland.

Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden over structurele verbetering van de positie van de agrarische sector in Nederland, en daaraan gekoppelde duidelijke keuzes van overheid, bedrijfsleven en consument. Concrete uitkomst van het laatste gesprek is dat Agractie door het ministerie van LNV gevraagd is plannen aan te leveren voor acties vergelijkbaar met die in Amsterdam. Ook is Agractie gevraagd met een plan te komen met daarbij een financiële onderbouwing voor een landelijk netwerk van professionele gastsprekers op scholen op verschillende niveaus.