Afvalkalender: Wat is er voor u veranderd?


12-01-2017 JOURE – In een aantal plaatsen in onze gemeente is de vaste afhaaldag voor de afvalcontainers gewijzigd. U vindt de juiste afhaaldag op de afvalkalender 2017, die huis aan huis bezorgd is. Met dit bericht attenderen we u hier extra op, omdat de routes deze week zijn ingegaan. Het actuele overzicht vindt u ook op de pagina afvalkalender.

De volgende dorpen hebben een nieuwe afvaldag: Bantega, Oldeouwer, Oosterzee, Ouwsternijegea, Rohel, Rotsterhaule, Sondel, Tjerkgaast en een deel van de Brekkenpolder in Lemmer.

Afvalapp
De afvalapp die staat vermeld op de afvalkalender, is nog niet (volledig) bijgewerkt voor 2017. Hier wordt druk aan gewerkt bij onze leverancier. We houden u op de hoogte.

Gewijzigde oud papierdata regio Lemmer
In de dorpen van voormalig Lemsterland is de ophaaldag voor oud papier gewijzigd. Voorheen was hier de afhaaldag voor oud papier altijd de vrijdag. Dit is nu voor een deel de woensdag en voor een deel de donderdag geworden. Ook dit vindt u terug op de afvalkalender 2017. Het gaat om de dorpen Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee en Schoterzijl.

Oud papiercontainers 7.00 uur aan de weg
In Rottum en Terherne haalt de gemeente het oud papier op. Nieuw is hier dat de papiercontainers vanaf 7.00 uur aan de weg moeten staan. Ook dit staat vermeld op de kalender, maar zal eerst ook even wennen zijn.