Afûk kursus ‘Fryske Skiednis en Literatuer’ yn’e Bibleteek

09-10-2019 JOURE – Donderdag 17 oktober om 9.30 start er een Friese cursus ‘Skiednis en Literatuer’ van de Afûk in de Bibliotheek in Joure. In deze cursus worden Friese boeken gelezen en besproken en wordt de Friese geschiedenis behandelt door een aantal interessante (gast) sprekers. In totaal bestaat de cursus uit zes lessen.

“t ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Programma
17 oktober
14 novimber
16 jannewaris
20 febrewaris

19 maart
16 april
Gastsprekker Sieger Bijsterveld
Gastsprekker Bearn Bilke
Elbrich  Ype Poortinga
In Memoriam,  Douwe Tamminga
Youmir, soan fan in túnslang,  Henk Wolf
In soarte fan bûgen, fan Geart Nauta
In aap klimt út ‘e beam,  Koos Tiemersma

Kosten voor deze cursus bedragen € 75,- voor zes lessen. Aanmelden kan in de Bibliotheek, telefonisch via 0513 – 412086 of online via www.bmf.nl/afûk