Afnemen pluimveerechten bij overschrijding stikstofplafond oneerlijk

27-10-2019 JOURE – De pluimveehoudersorganisaties LTO/NOP en NVP vinden het oneerlijk om de hele veehouderij te straffen met een korting op de productierechten wanneer het nationale plafond voor stikstof of fosfaat in dierlijke mest wordt overschreden. Er zijn pluimveehouders die in de afgelopen jaren voor veel geld investeerden in rechten. Wanneer de wijzigingsvoorstellen voor de Meststoffenwet worden aangenomen zou de overheid delen van die rechten zo maar kunnen innemen.

LTO/NOP en NVP stellen dat de pluimveesector geen mestprobleem heeft. Door de mestverbrandingscentrale in Moerdijk en de export van pluimveemest komt circa 95% van de stikstof en het fosfaat van de in Nederland geproduceerde pluimveemest niet op de Nederlandse bodem terecht.