Oplage:
10.500 exemplaren

Verspreiding
Huis-aan-huis in:
– Broek-Zuid
– Joure
– Haskerhorne
– Idskenhuizen (verspreidingspunt)
– Langweer (verspreidingspunt)
– Oudehaske
– Ouwsterhaule
– Ouwster Nijega
– Rohel
– Rotsterhaule
– Scharsterbrug
– SintJohannesga
– Sint Nicolaasga

Technische gegevens:
52 grams Verbeterd Newspress ISO 72
Weekend formaat 290×420 mm